Thông tin chi tiết về University of Kent

 


Thông tin học bổng tại University of Kent

Học bổng Hỗ trợ tài chính cho Dược sĩ mọi quốc tịch tại Viện nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) , Anh 2018

Học bổng Hỗ trợ tài chính cho Dược sĩ mọi quốc tịch tại Viện nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) , Anh 2018

11/07/2018 09:07

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2018

Học bổng toàn phần ngành kiến trúc của đại học Kent, Anh, 2017

Học bổng toàn phần ngành kiến trúc của đại học Kent, Anh, 2017

07/12/2016 19:59

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/01/2017

Học bổng Tiến sĩ kỷ niệm 50 năm tại Đại học Kent, Vương quốc Anh 2016

Học bổng Tiến sĩ kỷ niệm 50 năm tại Đại học Kent, Vương quốc Anh 2016

15/12/2015 15:38

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/01/2016

Học bổng tại trường đại học Kent, Vương quốc Anh

Học bổng tại trường đại học Kent, Vương quốc Anh

27/11/2015 12:01

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 04/03/2016

Học bổng bậc Đại học tại trường Đại học Kent, Vương quốc Anh

Học bổng bậc Đại học tại trường Đại học Kent, Vương quốc Anh

14/10/2015 14:17

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Kent, Anh 2015

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Kent, Anh 2015

08/04/2015 16:46

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/05/2015

Học bổng Luật Larry Grant, Kent Law School, University of Kent 2012, Vương Quốc Anh

Học bổng Luật Larry Grant, Kent Law School, University of Kent 2012, Vương Quốc Anh

28/03/2015 11:29

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/04/2012

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.