Thông tin chi tiết về University of British Columbia

 


Thông tin học bổng tại University of British Columbia

Học bổng Nghiên cứu Sau Tiến sĩ Killam, ĐH British Columbia, Canada, 2017

Học bổng Nghiên cứu Sau Tiến sĩ Killam, ĐH British Columbia, Canada, 2017

10/04/2017

Quốc gia: Canada

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 17/11/2017

Giải thưởng Leader of Tomorrow, ĐH British Columbia, Canada, 2017

Giải thưởng Leader of Tomorrow, ĐH British Columbia, Canada, 2017

01/10/2016

Quốc gia: Canada

Học bổng:

Thời hạn: 01/12/2016

Học bổng toàn phần bậc Đại học của ĐH British Columbia, Canada, 2017

Học bổng toàn phần bậc Đại học của ĐH British Columbia, Canada, 2017

27/09/2016

Quốc gia: Canada

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2016

Học bổng đầu vào, ĐH British Columbia, Canada, 2017

Học bổng đầu vào, ĐH British Columbia, Canada, 2017

20/09/2016

Quốc gia: Canada

Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng bậc Tiến sĩ tại đại học British Columbia, Canada, 2016

Học bổng bậc Tiến sĩ tại đại học British Columbia, Canada, 2016

24/03/2016

Quốc gia: Canada

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 16/05/2016

Học bổng bán phần và toàn phần Cử nhân của Đại học UBC Vantage, Canada 2016

Học bổng bán phần và toàn phần Cử nhân của Đại học UBC Vantage, Canada 2016

16/01/2016

Quốc gia: Canada

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/02/2016

Học bổng bậc Đại học của trường Đại học British Columbia, Canada

Học bổng bậc Đại học của trường Đại học British Columbia, Canada

30/10/2015

Quốc gia: Canada

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 10/12/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.