Thông tin chi tiết về University of Amsterdam

 


Thông tin học bổng tại University of Amsterdam

Học bổng toàn phần xuất sắc, Đại học Amsterdam, Hà Lan

Học bổng toàn phần xuất sắc, Đại học Amsterdam, Hà Lan

19/12/2016

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bông toàn phần chuyên ngành khoa học của đại học Amsterdam, Hà Lan, 2017

Học bông toàn phần chuyên ngành khoa học của đại học Amsterdam, Hà Lan, 2017

08/11/2016

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng của đại hoc Amsterdam cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng của đại hoc Amsterdam cho sinh viên quốc tế năm 2017

18/10/2016

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng toàn phần của trường Đại học Amsterdam, Hà Lan

Học bổng toàn phần của trường Đại học Amsterdam, Hà Lan

02/11/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng ngành Tài chính dành cho sinh viên quốc tế tại ĐH AMsterdam, Hà Lan

Học bổng ngành Tài chính dành cho sinh viên quốc tế tại ĐH AMsterdam, Hà Lan

10/09/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2016

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

25/08/2015

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2015

Học bổng về khoa học máy tính tại ĐH Amsterdam, Hà Lan

Học bổng về khoa học máy tính tại ĐH Amsterdam, Hà Lan

15/08/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 04/09/2015

Học bổng Thạc sĩ Exellence toàn phần của Đại học Amsterdam. Hà Lan 2015

Học bổng Thạc sĩ Exellence toàn phần của Đại học Amsterdam. Hà Lan 2015

02/02/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.