Thông tin chi tiết về University of Adelaide

 


Thông tin học bổng tại University of Adelaide

Học bổng nghiên cứu sau đại học của Đại học Adelaide (AGRS), năm 2019

Học bổng nghiên cứu sau đại học của Đại học Adelaide (AGRS), năm 2019

09/10/2018 22:46

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

Học bổng quốc tế Family tại Đại học Adelaide , Úc, năm 2019

Học bổng quốc tế Family tại Đại học Adelaide , Úc, năm 2019

02/10/2018 11:05

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

 Học bổng Gia đình Đại học Adelaide dành cho Sinh viên Quốc tế tại Úc, năm 2019

Học bổng Gia đình Đại học Adelaide dành cho Sinh viên Quốc tế tại Úc, năm 2019

16/08/2018 16:22

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Học bổng Adelaide International (AIS) tại Úc, năm 2019

Học bổng Adelaide International (AIS) tại Úc, năm 2019

14/07/2018 10:58

Quốc gia: Úc

Bậc học: Nghiên cứu, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/08/2018

Học bông toàn phần nghiên cứu sau đại học của đại học Adelaide, Úc, 2017

Học bông toàn phần nghiên cứu sau đại học của đại học Adelaide, Úc, 2017

13/12/2016 10:48

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2017

40 học bổng của đại học Adelaide  cho sinh viên quốc tế năm 2017

40 học bổng của đại học Adelaide cho sinh viên quốc tế năm 2017

08/12/2016 14:11

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/01/2017

Học bổng toàn phần sau đại học của đaị học Adelaide, Úc năm 2017

Học bổng toàn phần sau đại học của đaị học Adelaide, Úc năm 2017

23/10/2016 22:38

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Sau tiến sĩ, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/01/2017

Học bổng bậc Đại học trường Adelaide, Úc, 2017 (AIUS)

Học bổng bậc Đại học trường Adelaide, Úc, 2017 (AIUS)

23/09/2016 21:21

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/01/2017

1 2 3 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.