Thông tin chi tiết về The University of Sydney

 


Thông tin học bổng tại The University of Sydney

Học bổng tại trường University of Technology Sydney, Úc

Học bổng tại trường University of Technology Sydney, Úc

17/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 09/01/2012

Học bổng Thạc Sỹ nghiên cứu tại Australian Centre for Field Robotics, University of Sydney, Australia

Học bổng Thạc Sỹ nghiên cứu tại Australian Centre for Field Robotics, University of Sydney, Australia

17/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/12/2011

Học bổng quốc tế, Sydney Law School Foundation của University of Sydney, Australia 2012

Học bổng quốc tế, Sydney Law School Foundation của University of Sydney, Australia 2012

12/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 27/01/2012

Chương trình học bổng Quốc tế tại University of Sydney 2012, Australia

Chương trình học bổng Quốc tế tại University of Sydney 2012, Australia

12/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/04/2012

Học bổng các khóa học cao học dành cho sinh viên quốc tế, University of Sydney, Úc

Học bổng các khóa học cao học dành cho sinh viên quốc tế, University of Sydney, Úc

12/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/04/2012

Học bổng hỗ trợ nghiên cứu MEAFA tại University of Sydney, Úc, 2012

Học bổng hỗ trợ nghiên cứu MEAFA tại University of Sydney, Úc, 2012

11/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/05/2012

Học bổng Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Đại học Sydney, 2015

Học bổng Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Đại học Sydney, 2015

01/02/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 02/02/2015

« 1 2 3

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.