Thông tin chi tiết về The University of Sydney

 


Thông tin học bổng tại The University of Sydney

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Sydney, Úc

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Sydney, Úc

10/10/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 11/01/2016

Học bổng 100% học phí bậc Sau đại học của trường ĐH Sydney, Úc

Học bổng 100% học phí bậc Sau đại học của trường ĐH Sydney, Úc

29/09/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/10/2015

Học bổng tại trường ĐH Sydney, Úc dành cho sinh viên quốc tế theo đuổi bằng Sau Đại học

Học bổng tại trường ĐH Sydney, Úc dành cho sinh viên quốc tế theo đuổi bằng Sau Đại học

23/09/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng:

Thời hạn: 11/01/2016

Học bổng Sau đại học tại trường ĐH Sydney, Úc

Học bổng Sau đại học tại trường ĐH Sydney, Úc

04/09/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng:

Thời hạn: 26/09/2015

Học bổng bậc Tiến sĩ của Đại Học Sydney

Học bổng bậc Tiến sĩ của Đại Học Sydney

20/05/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/11/2015

Học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ hệ Nghiên cứu sinh của Đại Học Sydney

Học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ hệ Nghiên cứu sinh của Đại Học Sydney

20/05/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/08/2015

Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Sydney, Australia 2016

Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Sydney, Australia 2016

30/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Học bổng quốc tế Dr Abdul Kalam Scholarships , University of Sydney, Úc

Học bổng quốc tế Dr Abdul Kalam Scholarships , University of Sydney, Úc

17/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/04/2012

« 1 2 3 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.