Thông tin chi tiết về The University of Newcastle

 


Thông tin học bổng tại The University of Newcastle

Học bổng chính phủ Liên bang úc năm 2017 dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng chính phủ Liên bang úc năm 2017 dành cho sinh viên quốc tế

01/10/2016

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/01/2017

Học bổng Sau đại học của trường ĐH Newcastle, Úc dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng Sau đại học của trường ĐH Newcastle, Úc dành cho sinh viên quốc tế

05/12/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/03/2016

Học bổng tại trường ĐH Newcastle Úc

Học bổng tại trường ĐH Newcastle Úc

05/08/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2015

Học bổng Anh ngữ cho sinh viên Luật bậc Thạc sĩ tại trường Đại Học Newcastle

Học bổng Anh ngữ cho sinh viên Luật bậc Thạc sĩ tại trường Đại Học Newcastle

22/05/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 10/08/2015

Học bổng bậc Thạc sĩ tại trường Đại Học Newcastle

Học bổng bậc Thạc sĩ tại trường Đại Học Newcastle

22/05/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2015

Các học bổng bậc Thạc sĩ và Tiền sĩ tại trường Đại Học Newcastle

Các học bổng bậc Thạc sĩ và Tiền sĩ tại trường Đại Học Newcastle

30/04/2015

Quốc gia: Úc

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2015

Học bổng nghiên cứu tại University of Newcastle, 2012, Úc

Học bổng nghiên cứu tại University of Newcastle, 2012, Úc

10/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2012

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.