Thông tin chi tiết về RMIT University

 


Thông tin học bổng tại RMIT University

Học bổng toàn phần nghiên cứu của đại học RMIT, Úc, 2017

Học bổng toàn phần nghiên cứu của đại học RMIT, Úc, 2017

17/09/2016

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2016

Học bổng nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y sinh tại đại học RMIT, Úc

Học bổng nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y sinh tại đại học RMIT, Úc

20/07/2016

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/12/2016

Học bổng Phát triển Quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam tại RMIT University, 2016

Học bổng Phát triển Quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam tại RMIT University, 2016

30/12/2015

Quốc gia: Úc

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng chương trình Tiếng Anh tại Đại học RMIT, Úc dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng chương trình Tiếng Anh tại Đại học RMIT, Úc dành cho sinh viên Việt Nam

27/09/2015

Quốc gia: Úc

Học bổng:

Thời hạn: 06/11/2015

Học bổng toàn phần của trường Đại học RMIT, Úc

Học bổng toàn phần của trường Đại học RMIT, Úc

19/09/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/10/2015

Học bổng Cử nhân ngành Kỹ thuật tại ĐH Rmit, Úc

Học bổng Cử nhân ngành Kỹ thuật tại ĐH Rmit, Úc

03/08/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 10/03/2016

Chương trình học bổng Tiến sĩ tại Đại học RMIT, Úc 2012

Chương trình học bổng Tiến sĩ tại Đại học RMIT, Úc 2012

12/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/05/2012

Học bổng Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính và IT tại RMIT, Úc

Học bổng Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính và IT tại RMIT, Úc

10/03/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.