Thông tin chi tiết về Nottingham Trent University

 


Thông tin học bổng tại Nottingham Trent University

Học bổng 50% học phí Executive MBA, ĐH Nottingham Trent, Anh, 2017

Học bổng 50% học phí Executive MBA, ĐH Nottingham Trent, Anh, 2017

27/10/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/12/2016

Học bổng của đại học Nottingham Trent, Anh, 2017

Học bổng của đại học Nottingham Trent, Anh, 2017

23/09/2016

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 16/11/2016

Học bổng Sau đại học của ĐH Nottingham Trent (Anh) dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng Sau đại học của ĐH Nottingham Trent (Anh) dành cho sinh viên Việt Nam

08/10/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Học bổng MBA bán phần của Trường Kinh doanh Nottingham thuộc Đại học Nottingham Trent năm 2016

Học bổng MBA bán phần của Trường Kinh doanh Nottingham thuộc Đại học Nottingham Trent năm 2016

11/07/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Học bổng Sau đại học của Đại học Nottingham Trent – Anh Quốc, 2015

Học bổng Sau đại học của Đại học Nottingham Trent – Anh Quốc, 2015

11/05/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 24/06/2015

Học bổng Thạc sĩ ngành Báo Chí tại trường Đại Học Nottingham Trent

Học bổng Thạc sĩ ngành Báo Chí tại trường Đại Học Nottingham Trent

07/05/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 24/06/2015

Học bổng bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Nottingham Trent

Học bổng bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Nottingham Trent

07/05/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/07/2015

Học bổng Tiến sĩ toàn phần Vice-Chancellor của đại học Nottingham Trent, Anh 2015

Học bổng Tiến sĩ toàn phần Vice-Chancellor của đại học Nottingham Trent, Anh 2015

19/03/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 12/12/2014

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.