Thông tin chi tiết về Newcastle University

 


Thông tin học bổng tại Newcastle University

Học bổng bậc Đại học, ĐH Newcastle, Anh, 2017

Học bổng bậc Đại học, ĐH Newcastle, Anh, 2017

02/10/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Newcastle, Anh 2016-2017

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Newcastle, Anh 2016-2017

25/04/2016

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng toàn phần Tiến sĩ khối ngành SAgE của Đại học Newcastle, Anh 2016

Học bổng toàn phần Tiến sĩ khối ngành SAgE của Đại học Newcastle, Anh 2016

25/11/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 21/01/2016

Học bổng Sau đại học ngành SAgE tại trường Đại học Newcastle, Anh

Học bổng Sau đại học ngành SAgE tại trường Đại học Newcastle, Anh

25/11/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 22/01/2016

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên quốc tế

23/10/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 29/04/2016

Học bổng Sau Đại học của trường ĐH Newcastle, Anh dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng Sau Đại học của trường ĐH Newcastle, Anh dành cho sinh viên quốc tế

27/09/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học

Học bổng:

Thời hạn: 27/05/2016

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên các nước ASEAN

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên các nước ASEAN

17/09/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng quốc tế Foundation tại trường Đại học INTO Newcastle

Học bổng quốc tế Foundation tại trường Đại học INTO Newcastle

25/05/2015

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 06/11/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.