Thông tin chi tiết về Nanyang Technological University

 


Thông tin học bổng tại Nanyang Technological University

Học bổng toàn phần, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, 2017

Học bổng toàn phần, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, 2017

23/10/2016

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/11/2016

Học bổng của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, 2017

Học bổng của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, 2017

01/10/2016

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/03/2017

Học bổng chính phủ Singapore SINGA PhD Awards dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng chính phủ Singapore SINGA PhD Awards dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

29/09/2016

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/01/2017

Học bổng tiến sĩ của đại học công nghệ Nanyang (NTU), Singapore

Học bổng tiến sĩ của đại học công nghệ Nanyang (NTU), Singapore

13/07/2016

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Học bổng MBA của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore 2016

Học bổng MBA của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore 2016

22/01/2016

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/03/2016

Học bổng MBA tại Đại học công nghệ Nanyang, Singapore

Học bổng MBA tại Đại học công nghệ Nanyang, Singapore

14/09/2015

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 16/03/2016

Học bổng toàn phần chuyên ngành quản trị kinh doanh, đại học công nghệ Nanyang, Singapore

Học bổng toàn phần chuyên ngành quản trị kinh doanh, đại học công nghệ Nanyang, Singapore

30/03/2015

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/12/2012

Học bổng tại đại học công nghệ Nanyang, Singapore

Học bổng tại đại học công nghệ Nanyang, Singapore

30/03/2015

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Khác, Sau đại học, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/01/2012

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.