Thông tin chi tiết về Leiden University

 


Thông tin học bổng tại Leiden University

Chương trình học bổng Excellence (LExS) của Đại học Leiden tại Hà Lan, năm 2019

Chương trình học bổng Excellence (LExS) của Đại học Leiden tại Hà Lan, năm 2019

08/10/2018 12:19

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

Học bổng Praesidium Libertatis – CEU dành cho sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Trung Âu, 2019

Học bổng Praesidium Libertatis – CEU dành cho sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Trung Âu, 2019

04/09/2018 11:03

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 16/02/2019

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

20/04/2017 17:35

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2017

Học bổng Ưu tú từ Đại học Leiden, Hà Lan

Học bổng Ưu tú từ Đại học Leiden, Hà Lan

27/12/2016 12:31

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng ngành Thiên văn học, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

Học bổng ngành Thiên văn học, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

21/10/2016 22:04

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc của Đại học Leiden, Hà Lan 2017

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc của Đại học Leiden, Hà Lan 2017

21/04/2016 02:03

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2016

Chương trình học bổng Excellence của Đại học Leiden (LExS), Hà Lan

Chương trình học bổng Excellence của Đại học Leiden (LExS), Hà Lan

29/07/2015 17:03

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.