Thông tin chi tiết về Copenhagen university

 


Thông tin học bổng tại Copenhagen university

Học bổng Tiến sĩ Dữ liệu riêng tư tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch

Học bổng Tiến sĩ Dữ liệu riêng tư tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch

12/09/2018 10:43

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 24/09/2018

Học bổng Nghiên cứu Tiến sĩ về Dược tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch, năm 2019

Học bổng Nghiên cứu Tiến sĩ về Dược tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch, năm 2019

08/09/2018 14:58

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 02/09/2018

28 Học bổng Tiến sĩ  TALENT cho ứng viên quốc tế tại Đại học Copenhagen Đan Mạch, 2018

28 Học bổng Tiến sĩ TALENT cho ứng viên quốc tế tại Đại học Copenhagen Đan Mạch, 2018

19/08/2018 11:15

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

 2 Học bổng Tiến sĩ về Công nghệ Chức năng Kiến trúc Hiệu suất Cao, Đan Mạch

2 Học bổng Tiến sĩ về Công nghệ Chức năng Kiến trúc Hiệu suất Cao, Đan Mạch

14/08/2018 09:51

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 19/08/2018

 Học bổng Tiến sĩ Vi sinh vật phân tử tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch,2019

Học bổng Tiến sĩ Vi sinh vật phân tử tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch,2019

09/08/2018 16:22

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/08/2018

Học bổng Tiến sĩ ngành Kinh doanh và Chính trị tại trường Kinh doanh Copenhagen

Học bổng Tiến sĩ ngành Kinh doanh và Chính trị tại trường Kinh doanh Copenhagen

12/09/2016 17:12

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2016

Học bổng bậc Tiến sĩ ngành Y tế Cộng đồng tại đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

Học bổng bậc Tiến sĩ ngành Y tế Cộng đồng tại đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

17/06/2016 08:42

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 26/06/2016

Học bổng Tiến sĩ Hóa dược liệu của Đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

Học bổng Tiến sĩ Hóa dược liệu của Đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

16/05/2016 11:23

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/06/2016

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.