Thông tin chi tiết về Cardiff University

 


Thông tin học bổng tại Cardiff University

Học bổng Ursula Henriques Scholarships cho học sinh UK/EU và học sinh quốc tế, 2018

Học bổng Ursula Henriques Scholarships cho học sinh UK/EU và học sinh quốc tế, 2018

14/04/2018

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Sau tiến sĩ, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/05/2018

Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ, Đại học Cardiff, Anh, 2017

Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ, Đại học Cardiff, Anh, 2017

02/10/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/04/2017

Học bổng toàn phần tại trường ĐH Cardiff, Anh

Học bổng toàn phần tại trường ĐH Cardiff, Anh

22/11/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 29/01/2016

Học bổng Sau đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng Sau đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh dành cho sinh viên quốc tế

12/11/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/01/2016

Học bổng Kỹ thuật tại trường Đại học Cardiff, Anh

Học bổng Kỹ thuật tại trường Đại học Cardiff, Anh

16/09/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 25/09/2015

Học bổng Sau Đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh

Học bổng Sau Đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh

20/08/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 28/08/2015

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Đại học Cardiff

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Đại học Cardiff

12/05/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 10/06/2015

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Cardiff School of Computer Science & Informatics - Cardiff University

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Cardiff School of Computer Science & Informatics - Cardiff University

07/05/2015

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/06/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.