Thông tin chi tiết về Australian National University

 


Thông tin học bổng tại Australian National University

Học bổng xuất sắc sau đại học quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc tại Úc, năm 2019

Học bổng xuất sắc sau đại học quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc tại Úc, năm 2019

09/10/2018 22:47

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 02/12/2018

Học bổng xuất sắc Dean ngành Khoa học của Đại học Quốc gia Úc, năm 2019

Học bổng xuất sắc Dean ngành Khoa học của Đại học Quốc gia Úc, năm 2019

10/09/2018 15:34

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/11/2018

 Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Quốc gia Úc (ANU) dành cho ứng viên Úc hoặc quốc tế, 2018.

Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Quốc gia Úc (ANU) dành cho ứng viên Úc hoặc quốc tế, 2018.

23/08/2018 16:02

Quốc gia: Úc

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng Thạc sĩ Triết cho sinh viên Úc và quốc tế tại ANU, Úc, 2018

Học bổng Thạc sĩ Triết cho sinh viên Úc và quốc tế tại ANU, Úc, 2018

17/08/2018 14:45

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

Học bổng tại College of Business and Economics của Úc dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng tại College of Business and Economics của Úc dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

14/04/2017 22:18

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/05/2017

Học bổng toàn phần đại học của đại học quốc gia Úc (AUN) năm 2017

Học bổng toàn phần đại học của đại học quốc gia Úc (AUN) năm 2017

09/11/2016 11:54

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 06/12/2016

Học bổng Đại học Quốc gia Úc, Úc, 2017

Học bổng Đại học Quốc gia Úc, Úc, 2017

28/09/2016 16:23

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/12/2016

Học bổng Thạc sĩ Hedley Bull của Đại học Quốc gia Úc dành cho sinh viên quốc tế năm học 2016

Học bổng Thạc sĩ Hedley Bull của Đại học Quốc gia Úc dành cho sinh viên quốc tế năm học 2016

20/07/2016 10:56

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/10/2016

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.