Tổng quan về Ý

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Ý

Học bổng toàn phần học phí của đại học  Ca's Foscari, Ý, 2017

Học bổng toàn phần học phí của đại học Ca's Foscari, Ý, 2017

23/11/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 28/05/2017

Học bổng toàn phần học phí sau đại học của đại học Bocconi, 2017

Học bổng toàn phần học phí sau đại học của đại học Bocconi, 2017

22/11/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 12/12/2016

Học bổng Need-based của đại học Bocconi, Ý cho sinh viên quốc tế, 2017-2018

Học bổng Need-based của đại học Bocconi, Ý cho sinh viên quốc tế, 2017-2018

02/10/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 20/01/2017

Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội tại MIREES, Ý

Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội tại MIREES, Ý

13/09/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 15/09/2016

Học bổng MBA của MIB School of Management of Trieste, Ý 2016-2017

Học bổng MBA của MIB School of Management of Trieste, Ý 2016-2017

10/06/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2016

Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ tại đại hoc Milan, Ý 2016

Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ tại đại hoc Milan, Ý 2016

08/06/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng bậc Tiến sĩ của IMT School for Advanced Studies Lucca, Ý, 2016-2017

Học bổng bậc Tiến sĩ của IMT School for Advanced Studies Lucca, Ý, 2016-2017

07/06/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/07/2016

Học bổng MBA toàn học phí của Trường Kinh doanh Luiss, Italy năm 2016

Học bổng MBA toàn học phí của Trường Kinh doanh Luiss, Italy năm 2016

29/02/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/03/2016

1 2 3 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.