Tổng quan về Thụy Điển

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Thụy Điển

Học bổng sau đại học UHR and HS của đại học Skövde, Thuỵ Điển, 2017

Học bổng sau đại học UHR and HS của đại học Skövde, Thuỵ Điển, 2017

22/10/2016

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng giao lưu ngắn hạn bậc Tiến sĩ, Thụy Điển, 2017

Học bổng giao lưu ngắn hạn bậc Tiến sĩ, Thụy Điển, 2017

17/10/2016

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/11/2016

Học bổng lên tới 50% học phí bậc Thạc sĩ tại đại học Halmstad, Thuỵ Điển năm 2016

Học bổng lên tới 50% học phí bậc Thạc sĩ tại đại học Halmstad, Thuỵ Điển năm 2016

20/07/2016

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/08/2016

Học bổng thạc sĩ của đại học Halmstad, Thuỵ Điển

Học bổng thạc sĩ của đại học Halmstad, Thuỵ Điển

20/06/2016

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/08/2016

Học bổng một phần học phí của Viện công nghệ Blekinge, Thuỵ Điển 2016, 2017

Học bổng một phần học phí của Viện công nghệ Blekinge, Thuỵ Điển 2016, 2017

13/01/2016

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Khác

Học bổng:

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng toàn phần học phí Sau đai học tại trường ĐH Gothenburg, Thụy Điển

Học bổng toàn phần học phí Sau đai học tại trường ĐH Gothenburg, Thụy Điển

20/12/2015

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 13/02/2016

Học bổng Thạc sĩ 100% học phí của Viện nghiên cứu Karolinska, Thuỵ Điển 2016

Học bổng Thạc sĩ 100% học phí của Viện nghiên cứu Karolinska, Thuỵ Điển 2016

09/12/2015

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Cao đẳng, Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 16/01/2016

Học bổng lên đến 100% của Đại học Lund, Thụy Điển 2016

Học bổng lên đến 100% của Đại học Lund, Thụy Điển 2016

09/12/2015

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2016

« 1 2 3 4 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.