Tổng quan về Ireland

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Ireland

Học bổng chính phủ Ireland dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng chính phủ Ireland dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

22/09/2016

Quốc gia: Ireland

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 02/11/2016

Học bổng Lauritzson ngành Khoa học Thực phẩm tại University College Cork, Ireland 2016-2017

Học bổng Lauritzson ngành Khoa học Thực phẩm tại University College Cork, Ireland 2016-2017

29/06/2016

Quốc gia: Ireland

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/07/2016

Học bổng toàn phần học phí chương trình EMBA của University College Dublin, Ireland

Học bổng toàn phần học phí chương trình EMBA của University College Dublin, Ireland

23/06/2016

Quốc gia: Ireland

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng sau đại học của Chính phủ Ireland năm 2016 – 2017 dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng sau đại học của Chính phủ Ireland năm 2016 – 2017 dành cho sinh viên Việt Nam

11/11/2015

Quốc gia: Ireland

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/01/2016

Học bổng Thạc sĩ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật, nghiên cứu văn hóa Celtic và Khoa học Xã hội(CACSSS), Ireland 2015

Học bổng Thạc sĩ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật, nghiên cứu văn hóa Celtic và Khoa học Xã hội(CACSSS), Ireland 2015

30/03/2015

Quốc gia: Ireland

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 27/04/2015

Chương trình học bổng Thạc sĩ IDEAS 2015 - 2016

Chương trình học bổng Thạc sĩ IDEAS 2015 - 2016

30/01/2015

Quốc gia: Ireland

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/01/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.