Tổng quan về Hà Lan

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Hà Lan

Học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Radboud Nijmegen, Hà Lan

Học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Radboud Nijmegen, Hà Lan

28/08/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/04/2016

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

25/08/2015

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2015

Học bổng Thạc sĩ Excellence của Đại học Leiden, Hà Lan 2016

Học bổng Thạc sĩ Excellence của Đại học Leiden, Hà Lan 2016

21/08/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2015

Học bổng về khoa học máy tính tại ĐH Amsterdam, Hà Lan

Học bổng về khoa học máy tính tại ĐH Amsterdam, Hà Lan

15/08/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 04/09/2015

Học bổng Nghiên cứu sinh ngắn hạn của chính phủ Hà Lan, 2015

Học bổng Nghiên cứu sinh ngắn hạn của chính phủ Hà Lan, 2015

30/07/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Khác, Sau đại học

Học bổng:

Chương trình học bổng Excellence của Đại học Leiden (LExS), Hà Lan

Chương trình học bổng Excellence của Đại học Leiden (LExS), Hà Lan

29/07/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2015

Học bổng của Bộ Ngoại Giao Hà Lan dành cho khóa học ngắn hạn, 2015-2016

Học bổng của Bộ Ngoại Giao Hà Lan dành cho khóa học ngắn hạn, 2015-2016

05/05/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Khác, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/12/2015

54 HỌC BỔNG € 5.000 CHO CÔNG DÂN TÀI NĂNG TOÀN CẦU

54 HỌC BỔNG € 5.000 CHO CÔNG DÂN TÀI NĂNG TOÀN CẦU

03/04/2015

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/03/2015

« 2 3 4 5 6 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.