Tổng quan về Hà Lan

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Hà Lan

Học bổng tài năng thế giới cho sinh viên ngoài châu Âu tại Hà Lan, năm 2016

Học bổng tài năng thế giới cho sinh viên ngoài châu Âu tại Hà Lan, năm 2016

20/12/2015 22:13

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/03/2016

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên quốc tế của trường ĐH Groningen, Hà Lan

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên quốc tế của trường ĐH Groningen, Hà Lan

02/12/2015 12:27

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng toàn phần học phí tại đại học Utrecht, Hà Lan

Học bổng toàn phần học phí tại đại học Utrecht, Hà Lan

23/11/2015 17:39

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 01/02/2016

Học bổng Sau đại học của trường ĐH Twente, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng Sau đại học của trường ĐH Twente, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế

18/11/2015 13:12

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/12/2015

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của United Nations University, Hà Lan

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của United Nations University, Hà Lan

17/11/2015 12:41

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 15/02/2016

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Radboud Nijmejen, Hà Lan

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Radboud Nijmejen, Hà Lan

14/11/2015 12:47

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/04/2016

Học bổng bậc Đại học của Maastricht University, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng bậc Đại học của Maastricht University, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế

08/11/2015 13:58

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 01/05/2016

Học bổng toàn phần Đại học/Sau đại học của trường ĐH Utrecht, Hà Lan

Học bổng toàn phần Đại học/Sau đại học của trường ĐH Utrecht, Hà Lan

07/11/2015 11:37

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2015

« 3 4 5 6 7 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.