Tổng quan về Hà Lan

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Hà Lan

Học bổng Thạc sĩ, Đại học Twente, Hà Lan, 2018

Học bổng Thạc sĩ, Đại học Twente, Hà Lan, 2018

23/03/2018

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/05/2018

Học bổng Holland Top Talent, Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan, 2018

Học bổng Holland Top Talent, Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan, 2018

20/03/2018

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/04/2018

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

20/04/2017

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2017

Học bổng Ưu tú từ Đại học Leiden, Hà Lan

Học bổng Ưu tú từ Đại học Leiden, Hà Lan

27/12/2016

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng toàn phần xuất sắc, Đại học Amsterdam, Hà Lan

Học bổng toàn phần xuất sắc, Đại học Amsterdam, Hà Lan

19/12/2016

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2017

30 học bổng của đại học Utrecht, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

30 học bổng của đại học Utrecht, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

24/11/2016

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng:

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng chính phủ Hà Lan cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng chính phủ Hà Lan cho sinh viên quốc tế năm 2017

22/11/2016

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/05/2017

Học bổng OTS của đại học Maastricht, Hà Lan cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng OTS của đại học Maastricht, Hà Lan cho sinh viên quốc tế năm 2017

12/11/2016

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/04/2017

1 2 3 4 5 »

Đăng ký nhận thông tin

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.