Tổng quan về Đức

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Đức

Học bổng ngắn hạn bậc Tiến sĩ nghiên cứu về lão hoá, Đức, 2017

Học bổng ngắn hạn bậc Tiến sĩ nghiên cứu về lão hoá, Đức, 2017

1 ngày trước

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng MBA của trường Cao học Quản lý HHL Leipzig, Đức, 2017

Học bổng MBA của trường Cao học Quản lý HHL Leipzig, Đức, 2017

26/11/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/05/2017

Học bổng toàn phần học phí MBA của trường kinh doanh HHL Leipzig, Đức năm 2017

Học bổng toàn phần học phí MBA của trường kinh doanh HHL Leipzig, Đức năm 2017

02/11/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/05/2017

Học bổng trao đổi toàn phần bậc Tiến sĩ , Đức, 2017

Học bổng trao đổi toàn phần bậc Tiến sĩ , Đức, 2017

30/09/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/11/2016

Học bổng Tiến sĩ, Đại học Bayreuth, Đức, 2017

Học bổng Tiến sĩ, Đại học Bayreuth, Đức, 2017

20/09/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2016

10 vị trí Tiến sĩ (PhD) cho nghiên cứu sinh quốc tế tại Đức, 2016 – 2017

10 vị trí Tiến sĩ (PhD) cho nghiên cứu sinh quốc tế tại Đức, 2016 – 2017

13/09/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/09/2016

1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017

1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017

28/07/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/09/2016

Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ IMPRS-CS ngành Khoa học Máy tính tại Đức năm 2016

Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ IMPRS-CS ngành Khoa học Máy tính tại Đức năm 2016

18/07/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/07/2016

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.