Tổng quan về Áo

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Áo

Học bổng Thạc sĩ bán phần, Đại học Kinh tế Vienna (WU), Áo, 2018

Học bổng Thạc sĩ bán phần, Đại học Kinh tế Vienna (WU), Áo, 2018

07/02/2018

Quốc gia: Áo

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/07/2018

Học bổng nghiên cứu sinh của viện công nghệ và kỷ thuật Áo, 2017

Học bổng nghiên cứu sinh của viện công nghệ và kỷ thuật Áo, 2017

26/11/2016

Quốc gia: Áo

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 08/01/2017

Học bổng bậc Tiến sĩ Vienna, Áo, 2017

Học bổng bậc Tiến sĩ Vienna, Áo, 2017

21/10/2016

Quốc gia: Áo

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/06/2017

Học bổng Ernst Mach OeAD của Chính phủ Áo năm 2016

Học bổng Ernst Mach OeAD của Chính phủ Áo năm 2016

13/06/2016

Quốc gia: Áo

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/09/2016

Học bổng của Đại học Webster Vienna, Áo 2016

Học bổng của Đại học Webster Vienna, Áo 2016

26/05/2016

Quốc gia: Áo

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/06/2016

Học bổng của Chính Phủ Áo dành cho sinh viên quốc tế, 2016

Học bổng của Chính Phủ Áo dành cho sinh viên quốc tế, 2016

10/12/2015

Quốc gia: Áo

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/03/2016

Học bổng Tiến sĩ toàn phần của Viện Khoa học Kĩ thuật, Áo 2016-2017

Học bổng Tiến sĩ toàn phần của Viện Khoa học Kĩ thuật, Áo 2016-2017

07/12/2015

Quốc gia: Áo

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 08/01/2016

Học bổng của khoa tài chính đại học Vienna, Áo

Học bổng của khoa tài chính đại học Vienna, Áo

23/11/2015

Quốc gia: Áo

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 29/01/2016

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.