Tìm thấy 8 kết quả

Học bổng Đại học Dundee Alumni, 2018-2019

Học bổng Đại học Dundee Alumni, 2018-2019

14/10/2018 01:35

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2018

Chương trình học bổng Excellence (LExS) của Đại học Leiden tại Hà Lan, năm 2019

Chương trình học bổng Excellence (LExS) của Đại học Leiden tại Hà Lan, năm 2019

08/10/2018 12:19

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

 Học bổng Tiến sĩ Y học Pro Vice Chancellor tại Đại học Griffith, Úc, 2019

Học bổng Tiến sĩ Y học Pro Vice Chancellor tại Đại học Griffith, Úc, 2019

04/09/2018 11:02

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 02/11/2018

Học bổng Bings dành cho ứng viên quốc tế tại New Zealand, 2018

Học bổng Bings dành cho ứng viên quốc tế tại New Zealand, 2018

30/08/2018 06:07

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2018

 Học bổng Khoa học sau đại học của Đại học Strathclyde tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Khoa học sau đại học của Đại học Strathclyde tại Vương quốc Anh, 2018

04/08/2018 07:56

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 17/09/2018

Học bổng ngành Y tại Học viện Vanderbilt, Mỹ

Học bổng ngành Y tại Học viện Vanderbilt, Mỹ

19/08/2015 22:28

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/08/2015

Học bổng EHA-ISTH dành cho nghiên cứu sinh quốc tế, Đan Mạch 2015

Học bổng EHA-ISTH dành cho nghiên cứu sinh quốc tế, Đan Mạch 2015

03/07/2015 14:09

Quốc gia: Quốc gia châu Âu khác

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 03/08/2015

Học bổng Y khoa BSMS tại Anh quốc 2016

Học bổng Y khoa BSMS tại Anh quốc 2016

02/07/2015 09:47

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/07/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.