Tìm thấy 7 kết quả

Học bổng Đại sứ Quốc tế tại Đại học West London tại Vương quốc Anh, năm 2019

Học bổng Đại sứ Quốc tế tại Đại học West London tại Vương quốc Anh, năm 2019

13/09/2018 09:31

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 25/11/2018

Học bổng BU Sport dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019

Học bổng BU Sport dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019

10/09/2018 15:35

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/11/2018

Học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019 - 2023

Học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019 - 2023

08/09/2018 14:46

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 04/09/2018

Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ ngành Chính trị trường Cao đẳng Nuffield tại Vương quốc Anh, 2019

Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ ngành Chính trị trường Cao đẳng Nuffield tại Vương quốc Anh, 2019

05/09/2018 15:28

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 12/09/2018

 Học bổng quốc tế Chancellor dành cho ứng viên tiến sĩ tại Vương quốc Anh, 2019-2020

Học bổng quốc tế Chancellor dành cho ứng viên tiến sĩ tại Vương quốc Anh, 2019-2020

23/08/2018 15:59

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/01/2019

Học bổng Hỗ trợ tài chính cho Dược sĩ mọi quốc tịch tại Viện nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) , Anh 2018

Học bổng Hỗ trợ tài chính cho Dược sĩ mọi quốc tịch tại Viện nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) , Anh 2018

11/07/2018 09:07

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2018

10 học bổng Tiến sĩ Toàn phần, Imperial College London, Anh, 2018

10 học bổng Tiến sĩ Toàn phần, Imperial College London, Anh, 2018

28/03/2018 09:07

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.