Tìm thấy 11 kết quả

Học bổng Health Sciences dành cho sinh viên quốc tế tại Curtin University của Úc 2017.

Học bổng Health Sciences dành cho sinh viên quốc tế tại Curtin University của Úc 2017.

13/04/2017

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 24/04/2017

Chương trình liên thông đại học Global Science Course, ĐH Tokyo, Nhật, 2017

Chương trình liên thông đại học Global Science Course, ĐH Tokyo, Nhật, 2017

04/01/2017

Quốc gia: Nhật Bản

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 07/04/2017

Học bổng Science@Leuven của đại học K.U.Leuven, Bỉ cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng Science@Leuven của đại học K.U.Leuven, Bỉ cho sinh viên quốc tế năm 2017

10/11/2016

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/03/2017

Học bổng toàn phần sau đại học của King Abdullah University of Science and Tech, Saudi Arabia

Học bổng toàn phần sau đại học của King Abdullah University of Science and Tech, Saudi Arabia

22/09/2016

Quốc gia: Saudi Arabia

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 06/01/2017

Chương trình học bổng PGSM dành cho sinh viên quốc tế của The Foundation Sciences Mathématiques de Paris

Chương trình học bổng PGSM dành cho sinh viên quốc tế của The Foundation Sciences Mathématiques de Paris

13/01/2016

Quốc gia: Pháp

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 26/01/2016

Học bổng Emile Boutmy bậc Đại học/Sau đại học dành cho sinh viên quốc tế của Sciences Po University, Pháp

Học bổng Emile Boutmy bậc Đại học/Sau đại học dành cho sinh viên quốc tế của Sciences Po University, Pháp

14/11/2015

Quốc gia: Pháp

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 02/05/2016

Học bổng của International Centre for Mathematics and Computer Science, Pháp

Học bổng của International Centre for Mathematics and Computer Science, Pháp

23/10/2015

Quốc gia: Pháp

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/01/2016

Học bổng nghiên cứu Cao học và sau Tiến sĩ tại

Học bổng nghiên cứu Cao học và sau Tiến sĩ tại

03/07/2015

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Sau đại học, Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 03/08/2015

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Cardiff School of Computer Science & Informatics - Cardiff University

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Cardiff School of Computer Science & Informatics - Cardiff University

07/05/2015

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/06/2015

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại School of Pharmacy and Life Sciences, Robert Gordon University, 2012, Anh

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại School of Pharmacy and Life Sciences, Robert Gordon University, 2012, Anh

22/03/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 28/01/2013

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Northwestern Health Sciences University, Mỹ

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Northwestern Health Sciences University, Mỹ

01/03/2015

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/11/2011

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.