Tìm thấy 10 kết quả

Học bổng Cao học SEARCA dành cho sinh viên Đông Nam Á, năm học 2017-2018

Học bổng Cao học SEARCA dành cho sinh viên Đông Nam Á, năm học 2017-2018

11/03/2016

Quốc gia: Thái Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/09/2016

Học bổng nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn tại trường ĐH Westminster, Anh

Học bổng nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn tại trường ĐH Westminster, Anh

05/09/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 30/09/2015

Học bổng nghiên cứu của Viện Santa Fe, Mỹ

Học bổng nghiên cứu của Viện Santa Fe, Mỹ

15/08/2015

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2015

Học bổng nghiên cứu Vật lý của Quỹ khoa học Áo

Học bổng nghiên cứu Vật lý của Quỹ khoa học Áo

11/08/2015

Quốc gia: Áo

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 06/01/2016

Học bổng nghiên cứu tại trường ĐH Oslo, Na Uy

Học bổng nghiên cứu tại trường ĐH Oslo, Na Uy

05/08/2015

Quốc gia: Na Uy

Bậc học: Sau tiến sĩ, Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/08/2015

Học bổng bán phần Tiến sĩ nghiên cứu sinh học tại trường ĐH Adam Mickiewicz , Ba Lan

Học bổng bán phần Tiến sĩ nghiên cứu sinh học tại trường ĐH Adam Mickiewicz , Ba Lan

01/08/2015

Quốc gia: Ba Lan

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/09/2015

Học bổng toàn phần hệ Nghiên cứu sinh dành cho Sinh viên Quốc tế tại Anh, 2016

Học bổng toàn phần hệ Nghiên cứu sinh dành cho Sinh viên Quốc tế tại Anh, 2016

03/07/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 24/09/2015

Học bổng EHA-ISTH dành cho nghiên cứu sinh quốc tế, Đan Mạch 2015

Học bổng EHA-ISTH dành cho nghiên cứu sinh quốc tế, Đan Mạch 2015

03/07/2015

Quốc gia: Quốc gia châu Âu khác

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 03/08/2015

Học bổng nghiên cứu Cao học và sau Tiến sĩ tại

Học bổng nghiên cứu Cao học và sau Tiến sĩ tại

03/07/2015

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Sau đại học, Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 03/08/2015

Các học bổng bậc Tiến sĩ hệ Nghiên cứu sinh tại trường Đại Học Sussex

Các học bổng bậc Tiến sĩ hệ Nghiên cứu sinh tại trường Đại Học Sussex

21/05/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 27/05/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.