Tìm thấy 26 kết quả

Học bổng New Zealand Thái Bình Dương (NZPS) cho các quốc gia Thái Bình Dương, 2018-2019

Học bổng New Zealand Thái Bình Dương (NZPS) cho các quốc gia Thái Bình Dương, 2018-2019

25/03/2018

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 28/03/2018

Học bổng cho sinh viên xuất sắc, Đại học Waikato, New Zealand, 2017

Học bổng cho sinh viên xuất sắc, Đại học Waikato, New Zealand, 2017

18/09/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

200 học bổng tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại New Zealand năm 2017

200 học bổng tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại New Zealand năm 2017

30/06/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Học bổng ngành kỷ thuật của đại học Waikato, New Zealand

Học bổng ngành kỷ thuật của đại học Waikato, New Zealand

28/06/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 18/07/2016

Học bổng toàn phần tiến sĩ của đại học AUT, New Zealand 2017

Học bổng toàn phần tiến sĩ của đại học AUT, New Zealand 2017

23/06/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 25/02/2017

Học bổng Tiến sĩ Nghệ thuật đại học Auckland tại New Zealand, 2016

Học bổng Tiến sĩ Nghệ thuật đại học Auckland tại New Zealand, 2016

14/06/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

11/06/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 11/11/2016

Học bổng bán phần của đại học Lincoln, New Zealand

Học bổng bán phần của đại học Lincoln, New Zealand

09/06/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2016

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Otago, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Otago, New Zealand 2016

20/04/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/10/2016

Học bổng tiến sĩ tại viên nghiên cứu Đại học Waikato, New Zealand , 2016

Học bổng tiến sĩ tại viên nghiên cứu Đại học Waikato, New Zealand , 2016

29/03/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 30/04/2016

Chương trình Học bổng ASEAN cho các nhà lãnh đạo tương lai

Chương trình Học bổng ASEAN cho các nhà lãnh đạo tương lai

18/03/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2016

Học bổng Huấn luyện của Hiệp hội các chuyên gia gây mê hồi sức tại Úc và New Zealand (ANZCA), năm 2016

Học bổng Huấn luyện của Hiệp hội các chuyên gia gây mê hồi sức tại Úc và New Zealand (ANZCA), năm 2016

10/03/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/04/2016

1 2 3 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.