Tìm thấy 11 kết quả

Học bổng Đại học Dundee Alumni, 2018-2019

Học bổng Đại học Dundee Alumni, 2018-2019

14/10/2018 01:35

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2018

Học bổng Luật của Đại học Queensland dành cho sinh viên quốc tế tại Úc, 2018

Học bổng Luật của Đại học Queensland dành cho sinh viên quốc tế tại Úc, 2018

08/10/2018 12:21

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 16/11/2018

Chương trình học bổng Weber Max ở Ý, 2019-2020

Chương trình học bổng Weber Max ở Ý, 2019-2020

19/09/2018 16:09

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/10/2018

Học bổng nghiên cứu kinh tế và xã hội (WiSER) dành cho ứng viên nữ tại Đại học Curtin, Úc, 2018

Học bổng nghiên cứu kinh tế và xã hội (WiSER) dành cho ứng viên nữ tại Đại học Curtin, Úc, 2018

14/09/2018 01:12

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/09/2018

105 Học bổng Vice Chancellor cho sinh viên quốc tế tại QUT, Úc, 2019

105 Học bổng Vice Chancellor cho sinh viên quốc tế tại QUT, Úc, 2019

05/09/2018 15:37

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 16/11/2018

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) tại Vương quốc Anh, 2018

17/08/2018 12:08

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2018

Học bổng nghiên cứu UNIDROIT cho sinh viên quốc tế tại Ý, 2018

Học bổng nghiên cứu UNIDROIT cho sinh viên quốc tế tại Ý, 2018

06/08/2018 07:58

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

Học bổng Thạc sĩ – Đa dạng toàn cầu cho sinh viên quốc tế bán thời gian tại trường Cao học HHL Leipzig, Đức, 2018

Học bổng Thạc sĩ – Đa dạng toàn cầu cho sinh viên quốc tế bán thời gian tại trường Cao học HHL Leipzig, Đức, 2018

14/07/2018 10:56

Quốc gia: Đức

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2018

Học bổng ngành Luật tại trường Đại học Queensland, Úc

Học bổng ngành Luật tại trường Đại học Queensland, Úc

08/09/2015 12:50

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 26/02/2016

Học bổng ngành Luật tại trường Đại học Warwick, Anh

Học bổng ngành Luật tại trường Đại học Warwick, Anh

01/09/2015 08:33

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/03/2016

Học bổng Tiến sĩ Luật&Chính trị tại trường ĐH Cardiff , Anh quốc

Học bổng Tiến sĩ Luật&Chính trị tại trường ĐH Cardiff , Anh quốc

01/08/2015 16:40

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/08/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.