Tìm thấy 6 kết quả

Học bổng Chính phủ Quảng Tây cho sinh viên khối ASEAN tại Trung Quốc, 2018-2019

Học bổng Chính phủ Quảng Tây cho sinh viên khối ASEAN tại Trung Quốc, 2018-2019

16/05/2018 07:58

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Đại học, Nghiên cứu, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/06/2018

Học bổng toàn phần tiếng Trung, Đại học Peking (PKU), Trung Quốc, 2018

Học bổng toàn phần tiếng Trung, Đại học Peking (PKU), Trung Quốc, 2018

05/04/2018 22:09

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 28/05/2018

Học bổng Toàn phần, South China University of Technology (SCUT), Trung quốc, 2018

Học bổng Toàn phần, South China University of Technology (SCUT), Trung quốc, 2018

04/04/2018 20:36

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2018

Học bổng toàn phần  dành cho sinh viên quốc tế cấp bởi do  Chính phủ tỉnh Hà Nam Trung Quốc, năm 2018

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên quốc tế cấp bởi do Chính phủ tỉnh Hà Nam Trung Quốc, năm 2018

27/03/2018 12:38

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Khác, Sau đại học, Sau tiến sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/04/2018

Học Bổng Chính Phủ Trung Quốc 2018 - Trường Đại Học Bách Khoa Huazhong

Học Bổng Chính Phủ Trung Quốc 2018 - Trường Đại Học Bách Khoa Huazhong

22/03/2018 15:59

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2018

Học bổng bậc Thạc sĩ Shwarzman Scholars tại đại học Thanh Hoa, Trung Quốc năm 2016-2017

Học bổng bậc Thạc sĩ Shwarzman Scholars tại đại học Thanh Hoa, Trung Quốc năm 2016-2017

29/06/2016 10:42

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 15/09/2016

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.