Tìm thấy 83 kết quả

 Học bổng Tiến sĩ CALD Health Disparities tại Đại học Curtin ở Úc, 2018

Học bổng Tiến sĩ CALD Health Disparities tại Đại học Curtin ở Úc, 2018

10 giờ trước

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

Học bổng toàn phần Tiến sĩ Macao của  Đại học Macau, 2019

Học bổng toàn phần Tiến sĩ Macao của Đại học Macau, 2019

4 ngày trước

Quốc gia: Macao

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

 Học bổng của Đại học Newcastle và Chính phủ Liên bang Úc, năm 2019

Học bổng của Đại học Newcastle và Chính phủ Liên bang Úc, năm 2019

09/08/2018 16:24

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/09/2018

 Học bổng sau Tiến sĩ HFSP cho các ứng viên quốc tế, 2019

Học bổng sau Tiến sĩ HFSP cho các ứng viên quốc tế, 2019

09/08/2018 16:20

Quốc gia:

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 23/08/2018

 Học bổng Tiến sĩ RCA: Trí thông minh nhân tạo và điều khiển bằng giọng nói cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Tiến sĩ RCA: Trí thông minh nhân tạo và điều khiển bằng giọng nói cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

07/08/2018 16:03

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 13/08/2018

 Học bổng Tiến sĩ Stanley Burton tại Đại học Leicester ở Anh, năm 2018

Học bổng Tiến sĩ Stanley Burton tại Đại học Leicester ở Anh, năm 2018

06/08/2018 08:00

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 14/09/2018

 Học bổng nghiên cứu tiến sĩ của Chính phủ Canada cho sinh viên nước ngoài, 2019-2020

Học bổng nghiên cứu tiến sĩ của Chính phủ Canada cho sinh viên nước ngoài, 2019-2020

06/08/2018 07:57

Quốc gia: Canada

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2018

Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019

Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019

04/08/2018 07:58

Quốc gia: Tây Ban Nha

Học bổng:

Thời hạn: 30/08/2018

Học bổng Tiến sĩ không thuộc lâm sàng cho sinh viên quốc tế của Quỹ British Heart,  Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Tiến sĩ không thuộc lâm sàng cho sinh viên quốc tế của Quỹ British Heart, Vương quốc Anh, 2018

01/08/2018 17:26

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

 Học bổng Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Aston ở Anh, 2018-2019

Học bổng Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Aston ở Anh, 2018-2019

27/07/2018 11:01

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 14/10/2018

 Học bổng toàn phần sau đại học Vanier tại Canada, 2019

Học bổng toàn phần sau đại học Vanier tại Canada, 2019

18/07/2018 14:03

Quốc gia: Canada

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

Học bổng Adelaide International (AIS) tại Úc, năm 2019

Học bổng Adelaide International (AIS) tại Úc, năm 2019

14/07/2018 10:58

Quốc gia: Úc

Bậc học: Nghiên cứu, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/08/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.