Tìm thấy 19 kết quả

Học bổng Toàn phần, South China University of Technology (SCUT), Trung quốc, 2018

Học bổng Toàn phần, South China University of Technology (SCUT), Trung quốc, 2018

04/04/2018

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2018

15 học bổng nghiên cứu bậc tiến sĩ của đại học  Newcastle, Anh quốc 2018-2019

15 học bổng nghiên cứu bậc tiến sĩ của đại học Newcastle, Anh quốc 2018-2019

25/03/2018

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 27/04/2018

Học bổng của học viện Radcliffe thuộc đại học Harvard năm 2017-2018

Học bổng của học viện Radcliffe thuộc đại học Harvard năm 2017-2018

28/07/2016

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Cao đẳng, Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 06/10/2016

Học bổng nghiên cứu UTS President cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu

Học bổng nghiên cứu UTS President cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu

11/06/2016

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/08/2016

Chương trình hoc bổng nghiên cứu sinh quốc tế của ĐH Rijeka, Croatia 2016-2017.

Chương trình hoc bổng nghiên cứu sinh quốc tế của ĐH Rijeka, Croatia 2016-2017.

06/05/2016

Quốc gia: Quốc gia châu Âu khác

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/07/2016

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

03/05/2016

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 09/05/2016

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Otago, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Otago, New Zealand 2016

20/04/2016

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/10/2016

Học bổng nghiên cứu NEF dành cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2016

Học bổng nghiên cứu NEF dành cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2016

20/04/2016

Quốc gia: Nhật Bản

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 17/10/2016

Học bổng Nghiên cứu Tiến sĩ của trường Khoa học xã hội Sussex, Anh, 2016

Học bổng Nghiên cứu Tiến sĩ của trường Khoa học xã hội Sussex, Anh, 2016

16/01/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 29/02/2016

Học bổng Nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Nestle, Mỹ 2015

Học bổng Nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Nestle, Mỹ 2015

26/08/2015

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2015

Chương trình tham quan trường Đại học Oslo trong 2 tháng, Na-uy, 2015

Chương trình tham quan trường Đại học Oslo trong 2 tháng, Na-uy, 2015

27/05/2015

Quốc gia: Quốc gia châu Âu khác

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 14/06/2015

Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Queensland

Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Queensland

26/05/2015

Quốc gia: Úc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 22/06/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.