Tìm thấy 8 kết quả

1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017

1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017

28/07/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/09/2016

Học bổng toàn phần DAAD bậc Thạc sĩ của chính phủ Đức, 2016-2017

Học bổng toàn phần DAAD bậc Thạc sĩ của chính phủ Đức, 2016-2017

26/06/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/07/2016

Học bổng chính phủ Đức (DAAD) dành cho bậc Sau đại học các lĩnh vực Phát triển

Học bổng chính phủ Đức (DAAD) dành cho bậc Sau đại học các lĩnh vực Phát triển

19/05/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 08/10/2016

Học bổng DAAD Thạc sĩ Cơ điện tử và cảm biến  Đại học Việt Đức năm 2016

Học bổng DAAD Thạc sĩ Cơ điện tử và cảm biến Đại học Việt Đức năm 2016

21/04/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/06/2016

Học bổng châu Á chương trình Thạc sĩ Quản lí, Đức năm 2016-2017

Học bổng châu Á chương trình Thạc sĩ Quản lí, Đức năm 2016-2017

24/03/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/05/2016

Học bổng Khởi nghiệp dành cho Thạc sĩ Nghệ thuật quốc tế, Đức 2016

Học bổng Khởi nghiệp dành cho Thạc sĩ Nghệ thuật quốc tế, Đức 2016

10/12/2015

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng Tiến sĩ và chương trình Đào tạo chung, Đức 2016

Học bổng Tiến sĩ và chương trình Đào tạo chung, Đức 2016

21/11/2015

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng Tiến sỹ Max Planck, Luxembourg dành cho Học giả Quốc tế tại Đức, 2016

Học bổng Tiến sỹ Max Planck, Luxembourg dành cho Học giả Quốc tế tại Đức, 2016

16/08/2015

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/09/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.