Tìm thấy 14 kết quả

24 suất học bổng nghiên cứu tiến sĩ Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2019

24 suất học bổng nghiên cứu tiến sĩ Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2019

09/10/2018 22:47

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2018

Học bổng nghiên cứu Freethinker cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

Học bổng nghiên cứu Freethinker cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

08/09/2018 14:58

Quốc gia: Đức

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 11/10/2018

Học bổng Halle Young Polymer tại Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg, Đức

Học bổng Halle Young Polymer tại Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg, Đức

08/09/2018 14:46

Quốc gia: Đức

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 28/11/2018

 Học bổng Freigeist của Quỹ Nghiên cứu Quốc tế tại Đức, 2018

Học bổng Freigeist của Quỹ Nghiên cứu Quốc tế tại Đức, 2018

17/07/2018 10:04

Quốc gia: Đức

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 12/10/2018

Học bổng Thạc sĩ Quốc tế, Cao đẳng Luật Bucerius, Đức, 2018

Học bổng Thạc sĩ Quốc tế, Cao đẳng Luật Bucerius, Đức, 2018

23/03/2018 16:47

Quốc gia: Đức

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 15/04/2018

Học bổng Thạc sĩ từ trường Cao học về Quản trị Leipzig (HHL ), Đức, 2018

Học bổng Thạc sĩ từ trường Cao học về Quản trị Leipzig (HHL ), Đức, 2018

20/03/2018 15:25

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/06/2018

1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017

1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017

28/07/2016 12:42

Quốc gia: Đức

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/09/2016

Học bổng toàn phần DAAD bậc Thạc sĩ của chính phủ Đức, 2016-2017

Học bổng toàn phần DAAD bậc Thạc sĩ của chính phủ Đức, 2016-2017

26/06/2016 18:55

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/07/2016

Học bổng chính phủ Đức (DAAD) dành cho bậc Sau đại học các lĩnh vực Phát triển

Học bổng chính phủ Đức (DAAD) dành cho bậc Sau đại học các lĩnh vực Phát triển

19/05/2016 14:22

Quốc gia: Đức

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 08/10/2016

Học bổng DAAD Thạc sĩ Cơ điện tử và cảm biến  Đại học Việt Đức năm 2016

Học bổng DAAD Thạc sĩ Cơ điện tử và cảm biến Đại học Việt Đức năm 2016

21/04/2016 02:57

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/06/2016

Học bổng châu Á chương trình Thạc sĩ Quản lí, Đức năm 2016-2017

Học bổng châu Á chương trình Thạc sĩ Quản lí, Đức năm 2016-2017

24/03/2016 16:29

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/05/2016

Học bổng Khởi nghiệp dành cho Thạc sĩ Nghệ thuật quốc tế, Đức 2016

Học bổng Khởi nghiệp dành cho Thạc sĩ Nghệ thuật quốc tế, Đức 2016

10/12/2015 10:15

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2016

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.