Tìm thấy 54 kết quả

Học bổng ngành Dược dành cho sinh viên quốc tế, đại học Birmingham, Anh, 2019

Học bổng ngành Dược dành cho sinh viên quốc tế, đại học Birmingham, Anh, 2019

14/05/2019 15:08

Quốc gia: Anh

Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2019

Học bổng toàn phần Chenvening Partner ngành Luật của Đại học Queen Mary tại London,2019.

Học bổng toàn phần Chenvening Partner ngành Luật của Đại học Queen Mary tại London,2019.

23/08/2018 16:00

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 06/11/2018

Học bổng thể thao của Đại học Coventry dành cho sinh viên Anh, EU và sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng thể thao của Đại học Coventry dành cho sinh viên Anh, EU và sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

15/08/2018 10:18

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng Tiến sĩ RCA: Trí thông minh nhân tạo và điều khiển bằng giọng nói cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Tiến sĩ RCA: Trí thông minh nhân tạo và điều khiển bằng giọng nói cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

07/08/2018 16:03

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 13/08/2018

 Học bổng Thạc sĩ của Welcome Trust cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019

Học bổng Thạc sĩ của Welcome Trust cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019

04/08/2018 07:59

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng của Đại học Brighton dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019

Học bổng của Đại học Brighton dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019

31/07/2018 08:31

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/07/2019

 Học bổng Tiến sĩ trong nhóm ngành STEM cho sinh viên quốc tế của The Open University, Anh, 2018.

Học bổng Tiến sĩ trong nhóm ngành STEM cho sinh viên quốc tế của The Open University, Anh, 2018.

29/07/2018 22:51

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/08/2018

 Học bổng Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Aston ở Anh, 2018-2019

Học bổng Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Aston ở Anh, 2018-2019

27/07/2018 11:01

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 14/10/2018

 Học bổng Vice-Chancellor của trường Đại học Manchester Met dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, năm 2019

Học bổng Vice-Chancellor của trường Đại học Manchester Met dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, năm 2019

25/07/2018 07:34

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 18/10/2018

 30 Học bổng nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Edinburgh ở Anh, 2018-2019

30 Học bổng nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Edinburgh ở Anh, 2018-2019

19/07/2018 15:47

Quốc gia: Anh

Bậc học: Cao đẳng, Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 16/08/2018

 Học bổng Đại học Sussex cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Đại học Sussex cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

18/07/2018 14:02

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 24/09/2018

 Học bổng Quản trị kinh doanh MBA tại Đại học Bradford ở Anh,2018

Học bổng Quản trị kinh doanh MBA tại Đại học Bradford ở Anh,2018

17/07/2018 13:43

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.