Tìm thấy 12 kết quả

Học bổng Praesidium Libertatis – CEU dành cho sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Trung Âu, 2019

Học bổng Praesidium Libertatis – CEU dành cho sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Trung Âu, 2019

04/09/2018 11:03

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 16/02/2019

Học bổng của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Tin học và Toán học châu Âu (ERCIM) tại Châu Âu, 2019

Học bổng của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Tin học và Toán học châu Âu (ERCIM) tại Châu Âu, 2019

20/08/2018 17:02

Quốc gia:

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/09/2018

Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu về khởi nghiệp xã hội và tính bền vững ở Bỉ, 2018

Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu về khởi nghiệp xã hội và tính bền vững ở Bỉ, 2018

20/08/2018 16:56

Quốc gia: Bỉ

Học bổng:

Thời hạn: 15/09/2018

Học bổng thể thao của Đại học Coventry dành cho sinh viên Anh, EU và sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng thể thao của Đại học Coventry dành cho sinh viên Anh, EU và sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

15/08/2018 10:18

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng DAAD sau đại học cho sinh viên các nước đang phát triển, 2019-2020

Học bổng DAAD sau đại học cho sinh viên các nước đang phát triển, 2019-2020

13/08/2018 09:45

Quốc gia: Đức

Học bổng: Học bổng toàn phần

 Học bổng Tiến sĩ Vi sinh vật phân tử tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch,2019

Học bổng Tiến sĩ Vi sinh vật phân tử tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch,2019

09/08/2018 16:22

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/08/2018

Học bổng nghiên cứu UNIDROIT cho sinh viên quốc tế tại Ý, 2018

Học bổng nghiên cứu UNIDROIT cho sinh viên quốc tế tại Ý, 2018

06/08/2018 07:58

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019

Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019

04/08/2018 07:58

Quốc gia: Tây Ban Nha

Học bổng:

Thời hạn: 30/08/2018

 Học bổng cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển tại Đại học Louvain ở Bỉ, 2018

Học bổng cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển tại Đại học Louvain ở Bỉ, 2018

31/07/2018 08:22

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

Chương trình hoc bổng nghiên cứu sinh quốc tế của ĐH Rijeka, Croatia 2016-2017.

Chương trình hoc bổng nghiên cứu sinh quốc tế của ĐH Rijeka, Croatia 2016-2017.

06/05/2016 18:27

Quốc gia: Quốc gia châu Âu khác

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/07/2016

Chương trình học bổng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia năm học 2016; 2017

Chương trình học bổng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia năm học 2016; 2017

13/04/2016 09:06

Quốc gia: Slovakia

Bậc học: Đại học, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2016

Học bổng toàn phần tại Azerbaijan và Slovakia

Học bổng toàn phần tại Azerbaijan và Slovakia

17/03/2016 14:09

Quốc gia: Slovakia

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.