Tìm thấy 10 kết quả

 Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018

Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018

20 giờ trước

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Nghiên cứu, Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

 Quỹ tài trợ nghiên cứu Orion cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan, 2018

Quỹ tài trợ nghiên cứu Orion cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan, 2018

07/08/2018 16:05

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/09/2018

 Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018

Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018

31/07/2018 08:21

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2018

 Vị trí sau tiến sĩ AMOLF dành cho sinh viên quốc tế tại Hà Lan, năm 2018

Vị trí sau tiến sĩ AMOLF dành cho sinh viên quốc tế tại Hà Lan, năm 2018

27/07/2018 11:36

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/08/2018

Học bổng Đại học bán phần tại trường ĐH Tilburg, Hà Lan

Học bổng Đại học bán phần tại trường ĐH Tilburg, Hà Lan

07/09/2015 18:53

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/04/2016

Học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Radboud Nijmegen, Hà Lan

Học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Radboud Nijmegen, Hà Lan

28/08/2015 14:10

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/04/2016

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

25/08/2015 17:41

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2015

Học bổng về khoa học máy tính tại ĐH Amsterdam, Hà Lan

Học bổng về khoa học máy tính tại ĐH Amsterdam, Hà Lan

15/08/2015 20:22

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 04/09/2015

Chương trình học bổng Excellence của Đại học Leiden (LExS), Hà Lan

Chương trình học bổng Excellence của Đại học Leiden (LExS), Hà Lan

29/07/2015 17:03

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2015

Học bổng của Bộ Ngoại Giao Hà Lan dành cho khóa học ngắn hạn, 2015-2016

Học bổng của Bộ Ngoại Giao Hà Lan dành cho khóa học ngắn hạn, 2015-2016

05/05/2015 10:07

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Khác, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/12/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.