Tìm thấy 87 kết quả

Học bổng toàn phần Chenvening Partner ngành Luật của Đại học Queen Mary tại London,2019.

Học bổng toàn phần Chenvening Partner ngành Luật của Đại học Queen Mary tại London,2019.

23/08/2018 16:00

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 06/11/2018

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Brussels (PGT) tại Vương quốc Anh, 2018

17/08/2018 12:08

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2018

 Học bổng nghiên cứu thách thức toàn cầu II tại Đại học Brunel London ở Anh, năm 2018

Học bổng nghiên cứu thách thức toàn cầu II tại Đại học Brunel London ở Anh, năm 2018

15/08/2018 10:12

Quốc gia: Anh

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng Tiến sĩ RCA: Trí thông minh nhân tạo và điều khiển bằng giọng nói cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Tiến sĩ RCA: Trí thông minh nhân tạo và điều khiển bằng giọng nói cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

07/08/2018 16:03

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 13/08/2018

 Học bổng tiến sĩ được tài trợ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Bournemouth ở Anh, năm 2018

Học bổng tiến sĩ được tài trợ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Bournemouth ở Anh, năm 2018

06/08/2018 07:35

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 09/09/2018

 Học bổng Thạc sĩ của Welcome Trust cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019

Học bổng Thạc sĩ của Welcome Trust cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019

04/08/2018 07:59

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/08/2018

Học bổng Tiến sĩ không thuộc lâm sàng cho sinh viên quốc tế của Quỹ British Heart,  Vương quốc Anh, 2018

Học bổng Tiến sĩ không thuộc lâm sàng cho sinh viên quốc tế của Quỹ British Heart, Vương quốc Anh, 2018

01/08/2018 17:26

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

 Học bổng của Đại học Brighton dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019

Học bổng của Đại học Brighton dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019

31/07/2018 08:31

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/07/2019

 Học bổng cử nhân Quản trị kinh doanh cho sinh viên quốc tế tại Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh, 2018-2019

Học bổng cử nhân Quản trị kinh doanh cho sinh viên quốc tế tại Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh, 2018-2019

26/07/2018 13:25

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng của President của trường Đại học City tại London cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019

Học bổng của President của trường Đại học City tại London cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019

26/07/2018 13:21

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học

Học bổng:

Thời hạn: 30/09/2018

 Học bổng Vice-Chancellor của trường Đại học Manchester Met dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, năm 2019

Học bổng Vice-Chancellor của trường Đại học Manchester Met dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, năm 2019

25/07/2018 07:34

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 18/10/2018

Đại học Sussex trao các suất học bổng Thạc sĩ cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

Đại học Sussex trao các suất học bổng Thạc sĩ cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018

24/07/2018 07:29

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.