Tìm thấy 16 kết quả

Học bổng Chính phủ Quảng Tây cho sinh viên khối ASEAN tại Trung Quốc, 2018-2019

Học bổng Chính phủ Quảng Tây cho sinh viên khối ASEAN tại Trung Quốc, 2018-2019

16/05/2018 07:58

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Đại học, Nghiên cứu, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/06/2018

Học bổng ASEAN dành cho học công dân Việt Nam

Học bổng ASEAN dành cho học công dân Việt Nam

29/03/2018 13:47

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Trung học phổ thông

Học bổng:

Thời hạn: 12/04/2018

5 học bổng cho sinh viên ASEAN từ ĐH Victoria Wellington

5 học bổng cho sinh viên ASEAN từ ĐH Victoria Wellington

17/10/2016 19:40

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2016

Học bổng chính phủ Malaysia qua chương trình hợp tác Kỹ thuật và ASEAN

Học bổng chính phủ Malaysia qua chương trình hợp tác Kỹ thuật và ASEAN

26/09/2016 16:44

Quốc gia: Malaysia

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2016

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

03/05/2016 18:15

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 09/05/2016

Chương trình Học bổng ASEAN cho các nhà lãnh đạo tương lai

Chương trình Học bổng ASEAN cho các nhà lãnh đạo tương lai

18/03/2016 15:27

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2016

Học bổng toàn phần của Đại học Kasetsart, Thái Lan năm 2016 (dành cho sinh viên ASEAN)

Học bổng toàn phần của Đại học Kasetsart, Thái Lan năm 2016 (dành cho sinh viên ASEAN)

15/03/2016 08:10

Quốc gia: Thái Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 30/04/2016

Học bổng Thạc sĩ toàn phần Brunsfield Oxford ASEAN, Anh 2016-2017

Học bổng Thạc sĩ toàn phần Brunsfield Oxford ASEAN, Anh 2016-2017

22/12/2015 16:22

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 22/01/2016

Học bổng BOAHR toàn phần tại ĐH Oxford dành cho sinh viên các nước ASEAN

Học bổng BOAHR toàn phần tại ĐH Oxford dành cho sinh viên các nước ASEAN

22/10/2015 19:02

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 22/01/2016

Học bổng toàn phần của Qũy ASEAN & Viện Đào Tạo Sau Đại Học Chulabhorn năm 2016

Học bổng toàn phần của Qũy ASEAN & Viện Đào Tạo Sau Đại Học Chulabhorn năm 2016

14/10/2015 17:50

Quốc gia: Thái Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/11/2015

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên các nước ASEAN

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên các nước ASEAN

17/09/2015 17:05

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng toàn phần của Quỹ học bổng Hitachi, Nhật Bản dành cho các nước ASEAN

Học bổng toàn phần của Quỹ học bổng Hitachi, Nhật Bản dành cho các nước ASEAN

16/09/2015 17:13

Quốc gia: Nhật Bản

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.