Học bổng

 Học bổng Gia đình Đại học Adelaide dành cho Sinh viên Quốc tế tại Úc, năm 2019 Học bổng Gia đình Đại học Adelaide dành cho Sinh viên Quốc tế tại Úc, năm 2019
Sứ mệnh của Đại học Adelaide là tạo ra một nền văn hóa đại học có sức khỏe, an toàn và hạnh phúc cũng như môi trường làm việc được hỗ trợ bởi hệ thống an toàn công việc, quản trị thích hợp, đào tạo, cấu trúc quản lý và đầy đủ chiến lược hoạt động.

Mới nhất

 Học bổng Dianne Woest Khoa học xã hội và Nhân văn, Hoa Kỳ,2019 – 2020 Học bổng Dianne Woest Khoa học xã hội và Nhân văn, Hoa Kỳ,2019 – 2020 (09:59 14/08/2018)

Học bổng Woest dành cho các ứng cử viên tiến sĩ, chuyên gia học thuật và bảo tàng.

 Học bổng CTW Ada Jackson cho Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học) tại Đại học Tây Úc, 2018 Học bổng CTW Ada Jackson cho Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học) tại Đại học Tây Úc, 2018 (09:53 14/08/2018)

Đại học Tây Úc cung cấp các học bổng CTW Ada Jackson cho Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học) để du học tại Úc.

 2 Học bổng Tiến sĩ về Công nghệ Chức năng Kiến trúc Hiệu suất Cao, Đan Mạch 2 Học bổng Tiến sĩ về Công nghệ Chức năng Kiến trúc Hiệu suất Cao, Đan Mạch (09:51 14/08/2018)

Các vị trí Tiến sĩ được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Độc lập Đan Mạch Grant do Giáo sư Fritz Henglein thành lập.

 Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018 Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018 (09:49 14/08/2018)

Học bổng sau Tiến sĩ tại Học viện Quốc tế cho học viên Châu Á dành cho các nhà nghiên cứu chuyên về 3 lĩnh vực chính là Các thành phố Châu Á, các Di sản Châu Á, Châu Á toàn cầu và một số lĩnh vực liên quan.

 Học bổng nghiên cứu IDRC cho ứng viên các nước Canada và các nước đang phát triển, 2019 Học bổng nghiên cứu IDRC cho ứng viên các nước Canada và các nước đang phát triển, 2019 (09:58 13/08/2018)

IDRC cung cấp các học bổng và giải thưởng cho sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ, và sau tiến sĩ để tài trợ cho công việc sáng tạo sẽ giải quyết những thách thức phát triển.

Học bổng toàn phần Tiến sĩ Macao của  Đại học Macau, 2019 Học bổng toàn phần Tiến sĩ Macao của Đại học Macau, 2019 (09:56 13/08/2018)

Học bổng Tiến sĩ UM Macao (MPDS) được thành lập bởi Đại học Macau (UM) vào năm 2018 nhằm mục đích thu hút sinh viên trên thế giới theo đuổi việc học của họ tại trường.

 Học bổng nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Matsumae (MIF) tại Nhật Bản, 2019 Học bổng nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Matsumae (MIF) tại Nhật Bản, 2019 (09:47 13/08/2018)

Quỹ quốc tế Matsumae nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế yêu cầu hỗ trợ tài chính với học bổng, đặc biệt cho sinh viên nước ngoài. Tổ chức quốc tế Matsumae (MIF) là một tổ chức phi chính phủ.

« 1 2 3 4 5 »

Tiêu điểm tin

 Học bổng DAAD sau đại học cho sinh viên các nước đang phát triển, 2019-2020 Học bổng DAAD sau đại học cho sinh viên các nước đang phát triển, 2019-2020

Với các chương trình nghiên cứu sau đại học phát triển theo định hướng, DAAD thúc đẩy đào tạo chuyên gia từ các nước phát triển và các nước công nghiệp mới.

 Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018 Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018

Quỹ Eric Bleumink được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 2000 nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên Thạc sĩ từ các nước nghèo nhất đang phát triển muốn theo đuổi bằng Thạc sĩ. Điều ​​này sẽ không chỉ cải thiện sự hợp tác giữa Đại học Groningen và các trường đại học ở các nước đang phát triển mà còn nâng cao trình độ chuyên môn học thuật ở các nước này.

 Học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của quỹ Boustany, trường Đại học Harvard tại Hoa Kỳ, 2019 Học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của quỹ Boustany, trường Đại học Harvard tại Hoa Kỳ, 2019

Học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do quỹ Boustany trường Harvard được cấp hai năm một lần cho khóa học hai năm tại trường Kinh doanh Harvard.

 Học bổng toàn phần sau đại học Vanier tại Canada, 2019 Học bổng toàn phần sau đại học Vanier tại Canada, 2019

Chính phủ Canada cung cấp các suất học bổng trị giá 50.000 USD cho các sinh viên quốc tế.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.