Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019

04/08/2018
Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019
Giới thiệu
Trung tâm nghiên cứu gen học nông nghiệp (CRAG) là một tổ chức độc lập được thành lập từ bốn tổ chức nghiên cứu chính: Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha (CSIC), Viện nghiên cứu nông nghiệp và công nghệ (IRTA), Đại học Công lập Barcelona (UAB) và Đại học Barcelona (UB).
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Tiến sĩ.
 • Ngành học: Sinh vật học và công nghệ sinh học, bộ gen và di truyền của động vật và thực vật.
 • Giá trị học bổng : Học bổng kéo dài 4 năm.
 • Đối tượng : Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : Có tới sáu suất học bổng.
 • Học bổng có thể được nhận ở Tây Ban Nha

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký cho học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Chương trình dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành một trong các tùy chọn sau vào tháng 7 năm 2019:

        - Bằng đại học chính thức của Tây Ban Nha (hoặc từ một quốc gia khác của Khu vực giáo dục đại học châu Âu) về Sinh học, Hóa sinh, Công nghệ sinh                học hoặc các lĩnh vực liên quan và có 300 tín chỉ (ECTS), trong đó ít nhất 60 tín chỉ tương ứng với chương trình Thạc sĩ.

        - Bằng cấp tại một trường đại học ngoài Tây Ban Nha không phỏng theo Giáo dục Đại học Châu Âu cho phép tiếp cận các nghiên cứu tiến sĩ về Sinh học,            Hóa sinh, Công nghệ sinh học hoặc các lĩnh vực liên quan.

        - Các thí sinh được lựa chọn trên khả năng, cơ sở giáo trình của họ. Điểm số học tập và chương trình giảng dạy của người nộp đơn sẽ được đánh giá,                  cũng như thư giới thiệu và một lá thư bày tỏ nguyện vọng.

        - Ứng cử viên không có bằng tiến sĩ.

        - Các thí sinh không thể được thuê làm sinh viên trước tiến sĩ trong hơn 12 tháng trước khi bắt đầu Chương trình Tiến sĩ.

        - Các thí sinh không được nhận học bổng trước tiến sĩ do được tài trợ bởi “Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica” của Tây                  Ban Nha hoặc “Plan Nacional” trước đây.

 • Yêu cầu về tiếng Anh:  Các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký :  Người nộp đơn phải gửi trực tiếp đơn xin cho Điều tra viên chính của dự án hoặc dự án mà họ quan tâm.

         Người nộp đơn sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu sau:

       - Sơ yếu lý lịch

       - Thư mô tả nguyện vọng, bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn về kinh nghiệm làm việc và một tuyên bố về lợi ích nghiên cứu và mục tiêu nghề nghiệp (tối             đa 2 trang).

       - Bản sao hồ sơ học tập được chứng nhận bao gồm hồ sơ chi tiết về nghiên cứu / bảng điểm (danh sách các khóa học đã học và điểm tương ứng)

       - Bản sao hộ chiếu (chỉ người nộp đơn quốc tế).                                                     

       - Bất kỳ tệp bổ sung nào được coi là có liên quan đến học bổng , nhưng vui lòng chỉ cung cấp các tài liệu quan trọng.

         Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.