Học bổng xuất sắc quốc tế Vice Chancellor của Đại học Nam Úc, 2019

18/09/2018
Học bổng xuất sắc quốc tế Vice Chancellor của Đại học Nam Úc, 2019
Giới thiệu
Học bổng nhằm tuyên dương và khuyến khích ứng viên quốc tế có khả năng học tập xuất sắc. Đại học Nam Úc được thành lập vào năm 1991 và là một trường đại học nghiên cứu công lập ở bang Nam Úc của Úc.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Hạn chót đăng ký: Đang mở học bổng.
 • Bậc học: Cử nhân hoặc sau đại học.
 • Ngành học: Tất cả các lĩnh vực có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng : 50% học phí trong tối đa bốn năm học toàn thời gian.
 • Số lượng học bổng: 20 suất.
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký.
 • Yêu cầu đầu vào : Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là một sinh viên quốc tế tiềm năng.

- Đủ điều kiện du học tại Úc.

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác của UniSA.

- Đáp ứng các yêu cầu của UniSA tương đương với mức trung bình trong các nghiên cứu trước đây.

- Đáp ứng các yêu cầu nhập học của chương trình học bạn chọn.

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do trường đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký : Ứng viên làm theo các bước sau :

-  Tìm chương trình phù hợp với bạn.

-  Kiểm tra các yêu cầu đầu vào. Xác nhận bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào (yêu cầu tiếng Anh, học vấn và chương trình cụ thể) chương trình của bạn.

-  Kiểm tra xem chương trình bạn có mở học bổng không.

- Nộp đơn theo học chương trình bạn chọn. Bạn sẽ tự động được xét học bổng nếu bạn nhận được thư mời nhập học.

     Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

     Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.