Học bổng ưu tú của Đại học Bond tại Úc, năm 2019

26/07/2018
 Học bổng ưu tú của Đại học Bond tại Úc, năm 2019
Giới thiệu
Học bổng của Đại học Bond nhằm giảm học phí cho các sinh viên xuất sắc và sáng dạ nhất dựa trên kết quả học tập cũng như các thành tích thuộc về cộng đồng, lãnh đạo và thể thao.
Thông tin học bổng

Đại học Bond là một trường đại học phi lợi nhuận tư nhân nằm ở Robina, Gold Coast, Queensland, Australia. Trường đã được ghi danh trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu thế giới trong Bảng xếp hạng chất lượng giáo dục trong các trường Đại học nhỏ xuất sắc nhất trên thế giới.

 

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Chương trình đại học.
 • Ngành học:  Tất cả các ngành học có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng :

        - Học bổng Sinh viên Đại học xuất sắc và học bổng Ưu tú giảm học phí lên đến 50% cho bất kỳ chương trình đại học hoặc chương trình kết hợp (không                bao gồm Chương trình Y tế).

        - Học bổng John Newton Mooting Judge giảm học phí lên đến 50% cho sinh viên Cử nhân Luật hoặc bằng  kết hợp đại học bao gồm một Cử nhân Luật.

 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng:  Sinh viên quốc tế và Úc.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Úc.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế và Úc đủ điều kiện đăng ký.
 • Yêu cầu đầu vào:  Đối với học bổng Ưu tú, sinh viên quốc tế phải:

        - Đạt tối thiểu là OP 5, ATAR 91.00 hoặc IB Diploma 33.

        - Trình bày hồ sơ về khả năng lãnh đạo, óc sáng kiến ​​và khả năng phục vụ cho Trường và / hoặc Cộng đồng của họ.

        - Ứng viên cũng phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn cho chương trình học đã chọn của họ.

       * Xin lưu ý, học bổng này chỉ dành cho sinh viên quốc tế hiện đang học lớp 12 tại một trường trung học Úc.

 • Yêu cầu tiếng Anh:  Sinh viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh của Đại học Bond.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:

       - Phương thức đăng ký trực tuyến.

       - Các ứng viên sẽ được yêu cầu nộp báo cáo học tập, tóm tắt thành tích và thư giới thiệu của các cá nhân có liên quan có thể hỗ trợ đơn đăng ký của họ.             Ứng viên cũng phải gửi bài luận 500 từ nêu rõ những thành tựu và phẩm chất quan trọng.

         Xem đơn đăng ký tại đây.

         Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.