Học bổng toàn phần Tiến sĩ Khoa học Máy tính cho sinh viên tại Ireland, 2018

16/08/2018
Học bổng toàn phần Tiến sĩ Khoa học Máy tính cho sinh viên tại Ireland, 2018
Giới thiệu
Đại học Quốc gia Ireland, Maynooth thường được gọi là Đại học Maynooth là một trường đại học con của Đại học Quốc gia Ireland ở Maynooth, Quận Kildare, Ireland.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Tiến sĩ.

 • Ngành học: Thị giác máy tính.
 • Giá trị học bổng  : Học bổng được tài trợ đầy đủ trong 4 năm.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : Không rõ.
 • Học bổng có thể được nhận ở Ireland.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký chương trình học sinh này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

       - Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật điện tử, hoặc ngành học liên quan  với điểm tổng kết là 2.1H hoặc cao hơn (hoặc tương             đương)

       - Các mô-đun trước được hoàn thành về các chủ đề sau: thị giác máy tính, rô bốt.

       - Có kiến thức về trí tuệ nhân tạo, máy móc.

       - Có nền tảng toán học mạnh mẽ.

       - Các kỹ năng lập trình và phát triển phần mềm xuất sắc, với khả năng xuất sắc trong C ++.

       - Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống dựa trên Linux.

       - Kỹ năng giao tiếp và trình bày văn bản tuyệt vời.

       - Có kinh nghiệm về : Ứng dụng thị giác máy tính / robot / học máy vào các vấn đề trong thế giới thực (ví dụ: thông qua các dự án trước đó, thực tập, v.v.)             hoặc Python, CV mở, Hệ điều hành Robot (ROS), Khung học tập sâu (ví dụ như pytorch, TensorFlow, v.v.) là một lợi thế.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh do trường đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký :  Đơn xin bao gồm thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch đầy đủ và chi tiết liên lạc của hai người giới thiệu phải được gửi đến Tiến sĩ John McDonald (John.McDonald-at-mu.ie) với dòng chủ đề “LERO PhD 08/18” .

           Xem thêm thông tin học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.