Học bổng toàn phần Sau đại học Pershing Square của Đại học Oxford, Anh 2016

16/12/2015
Học bổng toàn phần Sau đại học Pershing Square của Đại học Oxford, Anh 2016
Giới thiệu
Hằng năm, Quỹ Pershing Square trao tặng 5 học bổng hỗ trợ sinh viên xuất sắc của chương trình MBA 1+1. Học bổng dành cho cho sinh viên theo đuổi bất kỳ bằng thạc sĩ kết hợp với chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Khóa học bắt đầu vào tháng 9 năm 2016.
Thông tin học bổng

 Học bổng toàn phần sau đại học Pershing Square của Đại học Oxford, Anh 2016

Quốc gia: Anh

Ngành: Kinh doanh và quản lý

Bậc học: Thạc sĩ

Said Business School

 

Hằng năm, Quỹ Pershing Square trao tặng 5 học bổng hỗ trợ sinh viên xuất sắc của chương trình MBA 1+1. Học bổng dành cho cho sinh viên theo đuổi bất kỳ bằng thạc sĩ kết hợp với chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Khóa học bắt đầu vào tháng 9 năm 2016.

Đơn vị cấp học bổng: Trường Said Business , Đại học Oxford, Anh quốc

Ngành học: Chương trình MBA 1+1 của Oxford: Chương trình MBA toàn thời gian 1 năm của đại học Oxford kết hợp một chương trình cử nhân 1 năm của ngành khác.

Bậc học: Thạc sĩ quản trị kinh doanh/ Thạc sĩ.

Số lượng học bổng: 5

Đối tượng học bổng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng tài trợ học phí, lệ phí đại học và chi phí sinh hoạt cho năm học MBA của chương trình MBA 1 + 1.

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho cả hai chương trình MBA oxford và chương trình thạc sĩ bạn lựa chọn.

Yêu cầu: Học bổng Peshing Square được trao tặng cho các cá nhân đạt được những điều kiện sau:
-Thành tích học tập tốt.
-Có tiềm năng lãnh đạo, thể hiện thông qua kinh nghiệm và động lực.
-Cá tính mạnh mẽ, chính trực, trách nhiệm.
-Có ý định tập trung vào việc giải quyết các thách thức xã hội trên quy mô toàn câu trong sự nghiệp tương lai, hoặc trong một tổ chức hay thông qua sự phát triển một doanh nghiệp mới.
-Có khả năng hình dung phương thức đạt được các giải pháp quy mô và bến vững để giải quyết các thách thức đó.
-Có quan điểm phù hợp trong việc chương trình MBA 1+1 sẽ giúp bạn hoàn thành các mục tiêu như thế nào.
Bạn phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho cả hai chương trình MBA oxford và chương trình thạc sĩ bạn lựa chọn.

Thời hạn nhận hồ sơ: 18/3/ 2016

Phương thức nạp đơn: Nếu bạn muốn được xét cho học bổng sau đại học Oxford Pershing Square , bạn phải nộp đơn vào chương trình MBA 1+1 trước ngày 18 -3- 2016; trừ khi bạn đang theo học chương trình Thạc sĩ kết hợp tại Đại học Oxford, trong trường hợp này bạn cần phải nộp đơn trước ngày 8-1-2016.Xin lưu ý rằng một số chương trình thạc sĩ kết hợp đóng đơn trước tháng 1 năm 2016.
Ngoài đơn xin đăng ký, bạn phải nộp một bài luận không quá 500 từ trả lời những câu hỏi sau: “Bạn có dự định thay đổi thế giới như thế nào ? Điều này thể hiện cho chúng tôi thấy những gì về bạn? “

Xem thêm thông tin: Để truy cập vào các mẫu đơn và thông tin chi tiết về cách thức nộp đơn hãy truy cập vào trang web chính thức : https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/1plus1/pershing-square-scholarship

Theo Scholarship Planet
  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.