Học bổng toàn phần hệ Nghiên cứu sinh dành cho Sinh viên Quốc tế tại Anh, 2016

03/07/2015
Học bổng toàn phần hệ Nghiên cứu sinh dành cho Sinh viên Quốc tế tại Anh, 2016
Thông tin học bổng

Học bổng Nghiên cứu sinh Ernest Rutherford chỉ được trao cho những nghiên cứu sinh ở giai đoạn đầu sự nghiệp và đưa ra chương trình nghiên cứu xuất sắc. Học bổng không chỉ có nhiệm vụ khuyến khích các nhân tài Anh Quốc phụng sự quốc gia mà còn thu hút được những nhà nghiên cứu xuất sắc tại nước ngoài.
Ngành học: thiên văn học, khoa học nghiên cứu hệ mặt trời và các hành tinh, vật lý hạt, vật lý thiên văn, vũ trụ học, vật lý nguyên tử
Bậc học: Sau tiến sỹ
Đơn vị cấp học bổng: Hội đồng thiết bị Khoa học và Công nghệ (STFC).
Địa điểm: Anh Quốc
Số lượng: 12 học bổng/năm.
Thời hạn: 5 năm.
Giá trị học bổng: Chi phí dành cho mỗi suất học bổng được tính toán dựa trên các chi phí kinh tế đầy đủ (fEC), trị giá 80% fEC. Cở sở nghiên cứu cần tìm cách chi trả chi phí còn lại từ các nguồn khác, bao gồm:
- Chi phí phát sinh trực tiếp: Học bổng Nghiên cứu sinh Ernest Rutherford cung cấp chi phí về lương, di chuyển và các trang bị cá nhân theo hạng mục chi phí phát sinh trực tiếp. Nghiên cứu sinh có thể ứng tuyển các quỹ tài trợ tái tập huấn và nâng cao năng lực phụ thuộc vào từng yêu cầu của dự án nghiên cứu.
- Lương: STFC sẽ chi trả dựa trên các bậc lương được thống nhất tại thời điểm thông báo học bổng, mức lương đã tính toán khả năng gia tăng trong tương lai theo các chỉ số RCUK tiêu chuẩn. Mức lương này sẽ không tăng trong thời gian thụ hưởng học bổng.
- Di chuyển: Ứng viên cần đảm bảo rằng các chi phí đi lại và sinh hoạt trong quá trình đi lại liên quan đến dự án nghiên cứu đều được xếp trong hạng mục này. Ứng viên cần có dự toán về chi phí di chuyển cá nhân và sinh hoạt phí trong suốt thời gian nhận học bổng. Con số này thông thường là £2000/năm.
- Các chi phí khác: Ứng viên cũng có thể yêu cầu các vật dụng cá nhân và trang thiết bị nhỏ lên đến £5000 theo quy định của chi phí phát sinh trực tiếp khác. Khi kết thúc học bổng, những tài sản này thuộc sở hữu của cơ sở nơi ứng viên đăng ký nghiên cứu.
- Chỗ ở và thị thực: STFC trao tặng £1200 nếu ứng viên tới Anh từ một quốc gia EU và £3000 đối với những ứng viên không thuộc Chây Âu.
- Chi phí xuất bản: STFC không chi trả các khoản trợ cấp nghiên cứu cho bất kỳ một ấn bản nào về các bài viết và giấy tờ hội thảo. Các chi phí xuất bản khác ngoài những hạng mục bài đăng và giấy tờ hội thảo có liên quan quan đến đề tài nghiên cứu như sách, chuyên khảo, catalogue có thể được chi trả trong hạng mục các chi phí phát sinh trực tiếp khác. Mọi yêu cầu cần được dựa trên nguồn lực của học bổng.resources.
- Chi phí phân bổ công việc: Chi phí mặt bằng và bất động sản, các dịch vụ và tiện ích căn bản đều nằm trong hạng mục chi phí phân bổ công việc. Chi phí này do cơ sở nghiên cứu tự tính toán và ứng viên đề xuất con số này trong hồ sơ ứng tuyển một lần duy nhất.
- Chi phí gián tiếp: Bao gồm chi phí quản lý chẳng hạn như nhân sự, tài chính, ngân hàng và một số dịch vụ khác. Cũng giống như chi phí bất động sản, chi phí này do cơ sở nghiên cứu tự tính toán và ứng viên đề xuất con số này trong hồ sơ ứng tuyển một lần duy nhất.
Lưu ý: Quyết định các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển đến với vòng phỏng vấn được đưa ra vào giữa/cuối tháng 01/2016. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào tháng 02/2016.
Yêu cầu: 

- Học bổng Nghiên cứu sinh Ernest Rutherford hướng tới đối tượng các ứng viên đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và chưa sở hữu các vị trí học thuật chính thức. Vì vậy nếu ứng viên đã có các công việc học thuật chính thức hoặc các vị trí tương đương tại các cơ sở giáo dục trừ trường đại học sẽ không đủ điều kiện ứng tuyển. Tính đến thời điểm được thông báo trúng tuyển học bổng, nếu ứng viên có vị trí học thuật chính thức, ứng viên sẽ không được phép thụ hưởng học bổng.
- Ứng viên cần có bằng tiến sỹ và tối thiểu năm năm kinh nghiệm nghiên cứu từ khi bắt đầu chương trình sau Đại học cho tới khi có bằng tiến sỹ và tính tới ngày 01/09/2015. Ứng viên cần có tối thiểu hai năm kinh nghiệm học sau đại học.
- Học bổng dành cho ứng viên tới từ mọi quốc gia. Ứng viên ứng tuyển cần tuân thủ yêu cầu của bộ Lao động Anh, đồng thời xin giấy phép làm việc trước khi nhận học bổng. Giấy phép làm việc là một vấn đề liên quan đến thỏa thuận trực tiếp giữa cơ sở nghiên cứu, Bộ Lao động và Văn phòng trung tâm.
- Hồ sơ ưu tiên cho các ứng viên sử dụng học bổng như một phương tiện tự tái thiết bản thân tại Anh Quốc.
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/09/2015
Phương thức nộp đơn: Hồ sơ ứng tuyển Học bổng Nghiên cứu sinh Ernest Rutherford cần phải được nộp qua hệ thống thông tin nộp hồ sơ điện tử của Hội đồng nghiên cứu (Je-S); Ứng viên nên liên lạc với cơ sở nghiên cứu nơi ứng viên sẽ tiến hành nghiên cứu sớm nhất có thể vì mỗi cơ sở có thể có hạn chót riêng cho ứng viên thậm chí trước vài tuần trước ngày đóng hồ sơ. Các cơ sở nghiên cứu sẽ tư vấn ứng viên về chi phí cũng như các thủ tục nộp đề xuất nghiên cứu qua Je-S. Hồ sơ cần được tính toán chi phí và do tổ chức nghiên cứu nộp. Ứng viên chỉ gửi 01 hồ sơ cho 01 viện nghiên cứu.
Ứng viên tải Hồ sơ ứng tuyển trực tuyến tại địa chỉ: https://je-s.rcuk.ac.uk/JeS2WebLoginSite/Login.asp
Xem thêm thông tinhttp://www.stfc.ac.uk/1826.aspx

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.