Học bổng toàn phần của Chính phủ Thụy Sĩ dành cho sinh viên quốc tế

13/10/2015
Học bổng toàn phần của Chính phủ Thụy Sĩ dành cho sinh viên quốc tế
Giới thiệu
Thông qua Ủy Ban Liên Bang Thụy Sĩ về học bổng dành sinh viên quốc tế (FCS), Chính phủ Thụy Sĩ mong muốn trao tặng các suất học bổng sau Đại học cho các học giả cũng như các nhà nghiên cứu trên thế giới, bao gồm: Học bổng Đại học (đến từ các trường Đại học Công lập, các Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và các trường Đại học Khoa học Ứng dụng) và Học bổng Nghệ thuật (đến từ các trường âm nhạc và mỹ thuật, chỉ dành cho ứng viên đến từ một số các quốc gia nhất định) Học bổng này sẽ tạo điều kiện cho ứng viên có cơ hội được tham gia nghiên cứu bậc Tiến sĩ hoặc Sau Tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo công lập Sau Đại học có uy tín của Thụy Sĩ.
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp:  10 trường Đại học Công lập ở Thụy Sĩ, 2 Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, các viện nghiên cứu và giảng dạy công cộng cũng như các trường Đại học Khoa học Ứng dụng.

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Tiến sĩ/Sau tiến sĩ

Ngành học: Khoa học ứng dụng, Công nghệ, Nghệ thuật

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: 

Học bổng sẽ tài trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng, học phí, bảo hiểm y tế, vé máy bay, chi phí thuê nhà, v.v.

Chi tiết giá trị của học bổng đối với từng khóa học Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ hoặc Nghiên cứu có thể được tìm thấy tại:

 https://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02790/index.html?lang=en

Yêu cầu:

 Ứng viên cần tìm hiểu về yêu cầu tuyển sinh của từng khóa học đối với sinh viên Việt Nam tại link:

https://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02790/index.html?lang=en

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót: 15/11/2015

Phương thức nạp đơn: 

Sau khi đã chắc chắn mình đã đảm bảo các yêu cầu đầu vào, ứng viên có thể liên lạc trực tiếp hoặc qua email đến ĐSQ Thụy Sĩ tại Việt Nam để nhận được sự trợ giúp cũng như hướng dẫn cách thức chuẩn bị và nộp hồ sơ xét duyệt học bổng, bao gồm đơn xin học bổng chính thức cùng với các tài liệu khác có liên quan.

Xem thêm thông tin: https://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/index.html?lang=en

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.