Học bổng toàn phần Chương trình lãnh đạo của đại học Oxford, 2016

05/01/2016
Học bổng toàn phần Chương trình lãnh đạo của đại học Oxford, 2016
Giới thiệu
Học bổng toàn phần Louis Dreyfus- Weidenfeld và chương trình lãnh đạo tại vương quốc Anh là chương trình nhằm mục tiêu tăng cường sự phát triển bền vững trong nông nghiệp, an ninh lương thực và tự cung bằng cách thông qua giáo dục và sự ủng hộ trực tiếp cho nông dân; đặc biệt tập trung vào các nước đang phát triển trong danh sách được đề cập.
Thông tin học bổng

 Học bổng toàn phần Louis Dreyfus- Weidenfeld và Chương trình lãnh đạo, Anh 2016

Trường ĐH : Oxford 

Quốc gia: Anh

 

Học bổng toàn phần và chương trình lãnh đạo tại Oxford

 Học bổng toàn phần Louis Dreyfus- Weidenfeld và chương trình lãnh đạo tại vương quốc Anh là chương trình nhằm mục tiêu tăng cường sự phát triển bền vững trong nông nghiệp, an ninh lương thực và tự cung bằng cách thông qua giáo dục và sự ủng hộ trực tiếp cho nông dân; đặc biệt tập trung vào các nước đang phát triển trong danh sách được đề cập.

 Hiện nay, đại học Oxford đã mở đơn chào đón các ứng viên cho học bổng Louis Dreyfus- Weidenfeld và chương trình lãnh đạo tại vương quốc Anh năm 2016 . Học bổng được trao tặng cho các sinh viên theo học các chương trình sau đại học đến từ các nền kinh tế đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Học bổng bao gồm 100% học phí và trợ cấp sinh hoạt phí trong suốt thời gian theo học. Thời hạn học bổng: 08/02/2016 hoặc 22/02/2016, phụ thuộc vào từng khóa học.

 Ngành học và bậc học:

-  Bậc thạc sĩ với các chuyên ngành: Châu Phi học; Toán học và cơ sở khoa học máy tính; Thống kê ứng dụng;  Kinh tế học tài chính; Đông Á hiện đại học; Đa dạng sinh học, bảo tồn và quản lí; Ngoại giao và quản trị toàn cầu; Tự nhiên, xã hội và quản lí môi trường; Khoa học về sức khỏe toàn cầu; Chính sách xã hội so sánh; Y học nhiệt đới và Y tế quốc tế; Khoa học máy tính; Nghiên cứu chính trị học; Trung Hoa hiện đại học; Chính sách công; Ấn Độ học đương thời; Mỹ La-tinh học; Di cư bắt buộc và tị nạn học; Luật học và tài chính; Khoa học xã hội của Internet; Kinh tế phát triển; Tài chính tin học và Toán tài chính; Biến đổi khí hậu và quản lí; Toán tài chính; Quản trị, chính sách và khoa học nguồn nước; Tính toán khoa học và mô hình toán học; Định giá chính sách và can thiệp xã hội dựa trên dấu hiệu.

- Bậc vị trí nghiên cứu (MPhil) với các chuyên ngành: Đông Á hiện đại học; Địa lí và môi trường; Chính sách xã hội so sánh; Chính trị học (thể chế chính phủ so sánh); Chính trị học (Học thuyết chính trị); Quan hệ quốc tế; Mỹ La-tinh học: Nghiên cứu phát triển; Kinh tế học, Magister Juris; Tây Tạng và Himalaya học; Đông Á cổ truyền học; Định giá chính sách và can thiệp xã hội dựa trên dấu hiệu.

- Bậc đại học với chuyên ngành Luật dân sự.

Đơn vị cấp học bổng: Quỹ Louis Dreyfus và trường đại học Oxford, vương quốc Anh.

Danh sách các nước được xem xét cấp học bổng: Việt Nam, Afghanistan, French, Guiana, Pakistan, Algeria, Gabon, Paraguay, Angola, Gambia, The Peru, Argentina, Ghana, Philippines, Bangladesh, Guinea, Rwanda, Benin, Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe, Bhutan, Guyana, Senegal, Bolivia, India, Seychelles, Botswana, Indonesia, Sierra Leone, Brazil, Iraq, Somalia, Burkina Faso, Kenya, South Africa, Burundi, Korea (North), South Sudan, Cambodia, Korea (South), Sri Lanka, Cameroon, Lao PDR, Sudan, Cape Verde, Lesotho, Suriname, Central African Republic, Liberia, Swaziland, Chad, Libya, Taiwan (Republic of China), Chile, Madagascar, Tajikistan, China, Malawi, Tanzania, China, Tibet, Malaysia, Thailand, China, Hong Kong, SAR, Maldives, Timor-Leste (East Timor), China, Macau SAR, Mali, Togo, Colombia, Mauritania, Tunisia, Comoros, Mauritius, Uganda, Congo, Dem. Rep. (Kinshasa), Mexico, Uruguay, Congo, Rep. (Brazzaville), Mongolia, Venezuela, Côte d’Ivoire (Ivory Coast), Morocco, Vietnam, Djibouti, Mozambique, Western Sahara, Ecuador, Myanmar (Burma), Yemen, Egypt, Namibia, Zambia, Equatorial Guinea, Nepal, Zimbabwe, Eritrea, Niger, Ethiopia and Nigeria.

 

Số lượng học bổng: tối đa 16 

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong suốt thời gian sinh viên theo học tại trường.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm 100 % học phí và trợ cấp sinh hoạt phí (ít nhất  14.057£).

Lưu ý: Kết quả sẽ được thông báo cho sinh viên vào khoảng tháng 5/2016. Nếu sinh viên không nhận được thông báo trúng tuyển trước khi danh sách được cập nhật tức là sinh viên không đủ điều kiện trúng tuyển học bổng. Do số lượng đơn đăng kí lớn nên nhà trường không thể thông báo hoặc gửi lại đánh giá chi tiết đến từng ứng viên.

Yêu cầu: - Ứng viên là công dân thường trú tại một trong các nước thuộc danh sách được xem xét trao học bổng và có định hướng quay trở về nước ngay khi khóa học kết thúc. Những sinh viên đang theo học tại đại học Oxford không đủ điều kiện tham dự chương trình này, trừ những sinh viên đang được cấp học bổng Weidenfeld.

- Học bổng toàn phần Louis Dreyfus- Weidenfeld và chương trình lãnh đạo hướng tới đối tượng là những nhà lãnh đạo tương lai, những người theo đuổi các ngành nghề đa dạng với nhiệm vụ chính là tăng cường an ninh lương thực và sự phát triển bền vững. Do vậy, ứng viên cần chứng tỏ rằng, sau khi kết thúc khóa học tại Oxford, sẽ phục vụ lợi ích cho cộng đồng quốc tế thông qua các lĩnh vực: công nghiệp lương thực, chính trị học/ luật học liên quan tới an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quản lí nguồn nước và môi trường, kinh tế, chính sách đối ngoại và chính sách công.

- Các ứng viên cần thể hiện được mối liên hệ giữa đề tài nghiên cứu với mục tiêu nghề nghiệp lâu dài, giải thích lợi ích, tác động của công việc chuyên môn tới đời sống xã hội trong nước hoặc trong khu vực và thế giới. Học bổng đánh giá cao các ứng viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ tham gia tích cực trong lĩnh vực đã chọn.

Thời hạn nhận hồ sơ: 08/02/2016 hoặc 22/02/2016, phụ thuộc vào từng khóa học.

Phương thức nạp đơn: Để đăng kí xét học bổng, sinh viên cần chọn mục Weidenfeld- Hoffmann Scholarships and Leaddership Programme trong phần University of Oxford Scholarships của mẫu đơn dành cho sau đại học và nộp đơn đăng kí trước thời hạn nhận hồ sơ (08/02/2016 hoặc 22/02/2016 tùy từng ngành). Sinh viên cũng cần hoàn thành bản khảo sát ý kiến Weidenfeld- Hoffmann Scholarships Questionnaire và đăng tải cùng với bản đăng kí trước thời hạn nhận hồ sơ.

Xem thêm thông tin: https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/fees-funding-and-scholarship-search/weidenfeld-hoffmann-scholarships-and-leadership-programme/louis-dreyfus-weidenfeld-scholarship-and-leadership-programme
 

Theo Scholarship Planet

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.