Học bổng Tiến sỹ Max Planck, Luxembourg dành cho Học giả Quốc tế tại Đức, 2016

14/08/2015
Học bổng Tiến sỹ Max Planck, Luxembourg dành cho Học giả Quốc tế tại Đức, 2016
Giới thiệu
Viện nghiên cứu Thủ tục Pháp lý, Châu Âu và Quốc tế Max Planck, Luxembourg đang trao tặng các suất học bổng Tiến sỹ dành cho các học giả quốc tế. Các suất học bổng này hỗ trợ các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tại viện trong khoảng thời gian tối đa 12 tháng.
Thông tin học bổng

Trường ĐH : Học bổng Tiến sỹ Max Planck, Luxembourg dành cho Học giả Quốc tế tại Đức, 2016

Quốc gia: Đức

Ngành: Luật

Chuyên ngành: Luật công, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật học, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế

Bậc học: Tiến sĩ (PhD)

Viện nghiên cứu Thủ tục Pháp lý, Châu Âu và Quốc tế Max Planck, Luxembourg đang trao tặng các suất học bổng Tiến sỹ dành cho các học giả quốc tế. Các suất học bổng này hỗ trợ các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tại viện trong khoảng thời gian tối đa 12 tháng. Học bổng được trao hàng tháng, mỗi tháng 1500 euro. Các học giả được nhận học bổng sẽ được tài trợ địa điểm làm việc tại phòng đọc thư viện của viện nghiên cứu và có cơ hội tham gia các sự kiện khoa học thường xuyên cũng như các chương trình khác của Viện. Hạn chót nhận hồ sơ vào 15/09/2015.

Học bổng Tiến sỹ Max Planck, Luxembourg dành cho Học giả Quốc tế tại Đức, 2016

Học bổng Tiến sỹ Max Planck, Luxembourg dành cho Học giả Quốc tế tại Đức, 2016

Ngành học: Tất cả các ngành tại Viện nghiên cứu Thủ tục Pháp lý, Châu Âu và Quốc tế Max Planck, Luxembourg

Bậc học: Tiến sỹ

Đơn vị cấp học bổng: Viện nghiên cứu Thủ tục Pháp lý, Châu Âu và Quốc tế Max Planck, Luxembourg

Địa điểm: Đức

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Số lượng: Giới hạn

Thời hạn: Tối đa 12 tháng.

Giá trị học bổng: Học bổng được trao hàng tháng, mỗi tháng 1500 euro. Các học giả được nhận học bổng sẽ được tài trợ địa điểm làm việc tại phòng đọc thư viện của viện nghiên cứu và có cơ hội tham gia các sự kiện khoa học thường xuyên cũng như các chương trình khác của Viện.

 

Yêu cầu: Học bổng áp dụng cho các học viên Tiến sỹ có kế hoạch thực hiện nghiên cứu tại viện trong khuôn khổ các lĩnh vực nghiên cứu tại viện, cụ thể là giải quyết tranh chấp quốc tế và Thủ tục pháp lý đối chiếu.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/09/2015

Phương thức nạp đơn: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://www.mpi.lu/guest-program/max-planck-luxembourg-scholarships/online-application/. Hồ sơ đầy đủ cần có những giấy tờ sau (bằng tiếngAnh):
-Thư ngỏ (cover letter) dài tối đa 1 mặt giấy, chỉ rõ động lực nghiên cứu và sự tương quan của nghiên cứu ứng viên có ý định thực hiện với các lĩnh vực nghiên cứu của viện.
-CV (chỉ rõ điểm đại học)
-Bảng tóm tắt đề án nghiên cứu (tối đa 2 mặt giấy), bao gồm tiêu đề, mô tả và kế hoạch làm việc
- 02 thư giới thiệu từ giảng viên nghiên cứu cung cấp kèm thông tin liên lạc

Xem thêm thông tin: https://www.mpi.lu/guest-program/max-planck-luxembourg-scholarships/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.