Học bổng Tiến sĩ Vi sinh vật phân tử tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch,2019

09/08/2018
 Học bổng Tiến sĩ Vi sinh vật phân tử tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch,2019
Giới thiệu
Dự án tiến sĩ nhằm xác định cách suy thoái RNA ảnh hưởng đến sự thích nghi của E. coli với các môi trường tăng trưởng khác nhau.
Thông tin học bổng

Đại học Copenhagen là trường đại học và cơ sở nghiên cứu lâu đời nhất ở Đan Mạch. Được thành lập vào năm 1479 với tư cách là viện đại học,trường là tổ chức giáo dục đại học lâu đời thứ hai ở Scandinavia sau Đại học Uppsala.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Tiến sĩ.
 • Ngành học: Vi sinh vật phân tử.
 • Giá trị học bổng  : Mức lương khởi điểm tối thiểu là 321.554 DKK bao gồm trợ cấp hàng năm (+ lương hưu là 54.900 DKK / năm). Có thể đàm phán tăng lương.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để đăng ký học bổng này.
 • Số lượng học bổng : 2 suất.
 • Học bổng  có thể được nhận tại Đan Mạch

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên có trình độ chuyên môn và cá nhân sau:

        - Nền tảng chuyên về sinh học phân tử của vi khuẩn.

        - Mối quan tâm mạnh mẽ đến các câu hỏi nghiên cứu được nhóm giải quyết.

        - Có kinh nghiệm phòng thí nghiệm về vi sinh học phân tử, đặc biệt là sinh học RNA / hóa sinh.

        - Kỹ năng hợp tác phát triển tốt.

        - Có động lực mạnh mẽ đóng góp cho môi trường làm việc vừa hiệu quả vừa dễ chịu cho tất cả các thành viên trong nhóm.

 • Yêu cầu chính thức : Người nộp đơn có bằng Thạc sĩ về Sinh học, Hóa sinh, Phân tử Biomedicine hoặc Sinh lý học với kết quả xuất sắc. Trong quá trình đánh giá trình độ, chúng tôi sẽ nhấn mạnh tiềm năng nghiên cứu nhận thức của người nộp đơn và sự phù hợp của kinh nghiệm nghiên cứu trước đó.
 • Yêu cầu về tiếng Anh:  Ứng viên phải có kỹ năng tiếng Anh tốt.

 Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:   Đơn đăng ký bằng tiếng Anh phải được gửi bằng điện tử bằng cách nhấp vào đơn đăng ký trực tuyến bên dưới.

       * Đơn phải bao gồm các tài liệu sau:

       - Thư xin việc nêu rõ động cơ và nền tảng của bạn để đăng ký dự án tiến sĩ này.

       - Hồ sơ xin việc.

       - Bằng cấp và bảng điểm (cử nhân và thạc sĩ)

       - Các thông tin khác để xem xét, ví dụ danh sách các ấn phẩm

       - Chi tiết liên lạc đầy đủ (Tên, địa chỉ, điện thoại & email) của 2 người giới thiệu.

         Xem mẫu đơn xin học bổng tại đây.

         Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.