Học bổng Tiến sĩ về Kế toán cho sinh viên quốc tế của trường Kinh doanh Copenhagen tại Đan Mạch, 2018

19/07/2018
 Học bổng Tiến sĩ về Kế toán cho sinh viên quốc tế của trường Kinh doanh Copenhagen tại Đan Mạch, 2018
Giới thiệu
Trường Kinh Doanh Copenhagen cung cấp các suất học bổng Tiến Sĩ Kế toán cho sinh viên quốc tế.
Thông tin học bổng

Trường Kinh doanh Copenhagen thường viết tắt và được gọi là CBS, là một trường đại học công lập nằm ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học : Tiến sĩ.

 • Ngành học : Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Sở Kế toán và Kiểm toán là Kế toán tài chính, Kế toán quản lý và  Kiểm toán. Ví dụ về các lĩnh vực nghiên cứu mà học bổng có thể bao gồm: Kiểm toán. Kế toán tài chính, Lý thuyết kế toán, Quy chế kế toán, Phân tích Báo cáo Tài chính & Định giá Công ty. Chi phí & quản lý kế toán. Quản lý Kinh doanh và quản lý hiệu suất, Quản lý chi phí tổ chức, Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán & Quản trị doanh nghiệp, Kế toán & Thay đổi tổ chức, Kế toán & Công nghệ, Triển khai hệ thống kế toá, Bù trừ dựa trên kế toán.

 • Giá trị học bổng  : Học bổng tiến sĩ kéo dài trong 3 năm, và bao gồm các nghĩa vụ giảng dạy tương đương với công việc ½ năm (840 giờ làm việc). Học bổng trao những vị trí được trả lương đầy đủ, theo thỏa thuận quốc gia Đan Mạch. Học bổng bao gồm học phí, văn phòng, trợ cấp du lịch cộng với tiền lương  mỗi tháng.  Giá trị học bổng/tháng có thế dao động từ DKK 23.770 ( khoảng 3.160 euro) lên đến DKK 28.964 (khoảng  3.860 euro) tùy thuộc vào thâm niên, cộng với khoản đóng góp hưu trí chiếm 17.1% trong tổng số 85% của mức lương cơ bản.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : Không rõ.
 • Học bổng có thể được nhận tại Đan Mạch

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.

 • Yêu cầu đầu vào:  Để được cân nhắc cho học bổng, ứng cử viên nên theo học một khóa đào tạo cơ bản ở cấp độ Thạc sĩ (tương tự như quy trình 3 + 2 Bologna).Ứng viên cần phải có nền tảng trong các môn khoa học tự nhiên. Người nộp đơn phải có bằng Thạc sĩ trước khi bắt đầu tiến sĩ tại CBS. 

 • Yêu cầu tiếng Anh:  Người nộp đơn phải thông thạo tiếng Anh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký: 

  - Đơn xin (xem liên kết bên dưới) phải bao gồm 5 trang mô tả dự án. Đề xuất nghiên cứu này nên trình bày vấn đề nghiên cứu, mô tả về khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, bài thuyết trình về tài liệu thực nghiệm được đề xuất cũng như  kế hoạch làm việc.

   - Ngoài đề xuất nghiên cứu, đơn phải bao gồm các bản sao của bằng Thạc sĩ hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương ứng, sơ yếu lý lịch (CV), danh sách các bài báo và ấn phẩm, và một bản sao của một tác phẩm được chọn (ví dụ: luận án). Ứng viên phải kèm theo các văn bằng về trình độ tiếng Anh. Tài liệu về điểm GRE và / hoặc GMAT được khuyến khích nộp. Để nộp điểm GMAT, hãy tra cứu Trường Kinh doanh Copenhagen trong sổ đăng ký GMAC và chọn Chương trình Tiến sĩ.

                               Xem đơn đăng ký online tại đây.

                               Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.