Học bổng Tiến sĩ Điều dưỡng của Quỹ Novo Nordisk ở Đan Mạch, 2019

05/09/2018
Học bổng Tiến sĩ Điều dưỡng của Quỹ Novo Nordisk ở Đan Mạch, 2019
Giới thiệu
Quỹ Novo Nordisk hỗ trợ ngành điều dưỡng Đan Mạch nhằm phát triển ngành đạt chất lượng cao nhất vì lợi ích của toàn bộ quá trình điều dưỡng và bệnh nhân.
Thông tin học bổng

 Quỹ Novo Nordisk có sứ mệnh  đóng góp cho nghiên cứu và phát triển ngành điều dưỡng nhằm cải thiện cuộc sống của người dân và tính bền vững của xã hội.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Tiến sĩ.
 • Ngành học: Điều dưỡng.
 • Giá trị học bổng : 1,8 triệu DKK.
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : 3 suất.
 • Học bổng  có thể được nhận tại Đan Mạch.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký chương trình học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Phải là y tá và đáp ứng các yêu cầu để học Tiến sĩ theo các quy tắc và quy định của Bộ Giáo dục và Khoa học Đại học Đan Mạch.

- Ứng viên phải theo học tại một trường đại học ở Đan Mạch và có thư xác nhận cho phép học tập tại Đan Mạch từ nước nhà.

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đơn xin phải viết bằng tiếng Anh và được gửi trực tuyến. Ứng viên nên cẩn thận đọc "Thông tin và Hướng dẫn cho Người nộp đơn" trước khi đăng ký.

    Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.